Paketa Interneti

Paketa Interneti

Për më shumë internet në celularin tuaj ju mund të zgjidhni paketat shtesë të internetit:

Paketa Tarifa Internet Vlefshmëria Përdorimi
7Nights 200 lekë 5 GB 7 ditë 22:00-06:59
30Nights 600 lekë 20 GB 30 ditë 22:00-06:59

Shënime:

  • Këto paketa mund të përdoren vetëm gjatë orarit 22:00-06:59
  • Kanalet ku mund të aktivizohen paketat janë My Vodafone dhe ETop Up
  • 7Nights ka prioritet ndaj të gjithë paketave duke përjashtuar vetëm paketën ditore dhe paketat Weekend.
  • 30Nights do të ketë prioritet ndaj të gjithë paketave mujore dhe prioritet më të ulët ndaj javore, ditore, dhe Weekend.
  • GB e këtyre paketave nuk do të mund të transferohen në Sharing.
  • Përgjatë një periudhe promocionale, klientët me kontratë Vodafone RED do të kenë mundësinë të përfitojnë falas çdo javë paketën "7Nights" , nëse e aktivizojnë nëpërmjet aplikacionit My Vodafone në menu-në e paketave.

 

Paketa Çmimi Aktivizimi
1GB 300 Lekë SMS drejt 141 me tekst M1
2GB 500 Lekë

SMS drejt 141 me tekst M2

 

 

Shënime:

  • Paketat shtesë , me afat 30 ditë nga momenti i aktivizimit, janë të vlefshme vetëm për klientët me kontratë.
  • Ju mund të zgjidhni vetëm një prej paketave opsionale të mësipërme.
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 Kb
  • Të gjitha çmimet e lartpërmendura e përfshijnë vlerën e T.V.SH.
Të lutem prit