Komunikimi IoT

Komunikimi IoT

Kontrolloni pajisjet tuaja IoT kudo dhe realizoni potencialin e plotë të IoT përmes kartave të komunikimit mobile Vodafone IOT në nivel lokal ose global.

​Plani tarifor Vodafone IOT është dizenjuar për t’ju përshtatur nevojave për komunikim në Internet të pajisjeve “IOT”  në njësinë më të ulët të tarifimit prej 1KB, i cili është afërsisht i barabartë me madhësinë e çdo transaksioni të transmetuar nga pajisjet.

Plani tarifor për këtë shërbim ofron një paketë prej disa MB në muaj, i cili në sajë të njësisë shumë të ulët të tarifimit, mund t’ju mundësojë transmetim të të dhënave me një frekuencë te lartë nga pajisjet fundore IOT drejt sistemit/serverit qëndror të kompanisë tuaj pa e tejkaluar paketën mujore.
 Gjithashtu ky plan tarifor, krahas transmetimit të të dhënave nëpërmjet rrjetit të të dhënave wireless GPRS/3G te Vodafone Albania, ofron edhe mundësinë e dërgimit e marrjes së SMS-ve.

Për më tepër rreth komunikimit IoT klikoni linkun këtu:

Të lutem prit