Vodafone Smart Cooler

Vodafone Smart Cooler

Vodafone Smart Cooler është një zgjidhje krejtësisht inovative që do t'ju ofrojë mundësinë e monitorimit në distancë të aseteve tuaja në terren dhe do t'ju sigurojë që produktet tuaja do të shijohen në kushte optimale dhe në temperaturën e duhur. Ju nuk do të shqetësoheni më nëse keni një rënie të papritur të temperaturës ose nëse dikush harron derën hapur pasi platforma IoT do t'ju njoftojë në kohë reale.

Avantazhet e zgjidhjes

  • Zgjidhje e integruar End-to-End (Platforma, Konektivitet, Pajisje)
  • Vizibilitet të plotë të aseteve tuaja në terren përmes gjurmimit të vendndodhjes së asetit
  • Informacion në kohë reale mbi vendodhjen e aseteve në raste kur ka levizje të paautorizuara (Njoftim me POP UP, E-mail, SMS)
  • Monitorim të performancës së pikave të shitjes
  • Monitorim të statusit ON/OFF të asetit
  • Sensor temperature, lagështire & dere (hapur/mbyllur)
Të lutem prit