Telefonia Fikse Rezidenciale

Telefonia Fikse Rezidenciale


Përfitimet e telefonisë fikse rezidenciale

•    Komunikim Kombëtar Falas brenda numrave rrjetit fix.

•    Tarifa deri ne  80%  më lirë krahasur me operatorët e tjerë.

•    Rimbushje online të shërbimit të telefonit me kredite nga webi ose duke telefonuar në nr 142, sipas  nevojave dhe dëshirave të Klientit.

•    Faturë e detajua rmujore e thirrjeve të kryera dhe të marra.

•    Kontroll online të balances së kreditit nëpërmjet webit ose duke telefonuar në nr 145.

•    Suport teknik i 24 orë /7dite online i përbërë nga një Ekip i Dedikuar me 25 Operator Teknik të Dedikuar, për ti dhënë zgjidhje cfarëdo lloj problemi në numrin 35569140. 

•    Brenda max 1 ore jepet përgjigje për problemin e reklamuar ose nepermjet what’s app ne nr 355696000140, ose ne adresen e-mail gigafamily@vodafone.com

​•    Lidhja brenda max 48 orëve në zonat ku ka mbulim dhe akses.
Please wait