Tarifa Vodafone me parapagese

Telefonata kombëtare

Nga Vodafone Club drejt numrave Vodafone 39 Lekë/Min
Nga Vodafone Club drejt të gjithë operatorëve celularë kombëtare (Telekom Albania, Albtelecom/Eagle, Plus, Fiks) 29 Lekë/Min

SMS

Nga Vodafone Club drejt destinacioneve kombëtare (Vodafone, Telekom Albania, Eagle Mobile & Plus Communication)

13 Lekë/SMS

Nga Vodafone Club drejt rrjeteve ndërkombëtare

18 Lekë/SMS

Telefonata ndërkombëtare - Plani i mëparshëm

Vodafone Greqi 1.58 Lekë/sekondë 94.80 Lekë/minutë

Zona 1

2.39 Lekë/sekondë

143.40 Lekë/minutë

Zona 2

2.88 Lekë/sekondë

172.80 Lekë/minutë

Zona 3

3.16 Lekë/sekondë

189.60 Lekë/minutë

Zona 4

4.38 Lekë/sekondë

262.80 Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

7.00 Lekë/sekondë

420.00 Lekë/minutë

Lista e plotë e shteteve - detaji 2.

Tarifimi i thirrjeve ndërkombëtare bëhet në bazë të planit tarifor të zonave ndërkombëtare në të cilën ndodheni. Ju keni mundësinë që nëpërmjet shërbimit #123# të regjistroheni në planin e ri tarifor të zonave ndërkombëtare.

Telefonata ndërkombëtare - Plani i ri

Rrjete fqinje Vodafone

1.36 Lekë/sekondë

81.60 Lekë/minutë

Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë

2.40 Lekë/sekondë

144.00 Lekë/minutë

Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë

2.70 Lekë/sekondë

162.00 Lekë/minutë

Shtetet e tjera

4.04 Lekë/sekondë

242.40 Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

7.00 Lekë/sekondë

420.00 Lekë/minutë

Internet

Navigim në internet

0.0976 Lekë/10 KiloByte

Video Call

Brenda grupit Vodafone Club

39 Lekë/minutë

Please wait