Tarifa Vodafone me parapagese

Vlefshmëria e kreditit për klientët me parapagesë

Vlera e rimbushjes

Afati

100 – 499 lekё

30 ditё

500 – 999 lekё

45 ditё

1000 – 2500 lekё

60 ditё

2501 lekё +

90 ditё

Kini parasysh:

  • Periudha e statusit pasiv ёshtё 90 ditё.
  • Nё momentin qё afati i vlefshmёrisё sё kreditit do tё pёrfundojё, krediti i klientit ngrin pёr 24 orё
  • Nё rast se klienti rimbush brenda 24 orёve, krediti i ngrirё i klientit do tё bёhet sёrisht i vlefshёm pёr t’u pёrdorur. 
  • Nё rast se klienti nuk bёn njё rimbushje brenda 24 orёve, krediti i ngrirё do tё konfiskohet pёrfundimisht. 

Telefonata kombëtare

Nga Vodafone Club drejt numrave Vodafone 39 Lekë/Min
Nga Vodafone Club drejt të gjithë operatorëve celularë kombëtare (Telekom Albania, Albtelecom/Eagle, Plus, Fiks) 29 Lekë/Min

SMS

Nga Vodafone Club drejt destinacioneve kombëtare (Vodafone, Telekom Albania, Eagle Mobile & Plus Communication)

13 Lekë/SMS

Nga Vodafone Club drejt rrjeteve ndërkombëtare

18 Lekë/SMS

Telefonata ndërkombëtare - Plani i mëparshëm

Vodafone Greqi 1.58 Lekë/sekondë 94.80 Lekë/minutë

Zona 1

2.39 Lekë/sekondë

143.40 Lekë/minutë

Zona 2

2.88 Lekë/sekondë

172.80 Lekë/minutë

Zona 3

3.16 Lekë/sekondë

189.60 Lekë/minutë

Zona 4

4.38 Lekë/sekondë

262.80 Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

7.00 Lekë/sekondë

420.00 Lekë/minutë

Lista e plotë e shteteve - detaji 2.

Tarifimi i thirrjeve ndërkombëtare bëhet në bazë të planit tarifor të zonave ndërkombëtare në të cilën ndodheni. Ju keni mundësinë që nëpërmjet shërbimit #123# të regjistroheni në planin e ri tarifor të zonave ndërkombëtare.

Telefonata ndërkombëtare - Plani i ri

Rrjete fqinje Vodafone

1.36 Lekë/sekondë

81.60 Lekë/minutë

Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë

2.40 Lekë/sekondë

144.00 Lekë/minutë

Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë

2.70 Lekë/sekondë

162.00 Lekë/minutë

Shtetet e tjera

4.04 Lekë/sekondë

242.40 Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

7.00 Lekë/sekondë

420.00 Lekë/minutë

Internet

Navigim në internet

0.0976 Lekë/10 KiloByte

Video Call

Brenda grupit Vodafone Club

39 Lekë/minutë

Please wait