My Vodafone Business

Për herë të parë Vodafone sjell një pamje të dedikuar në My Vodafone App për klientët biznes. 
Qëndroni brenda të njëjtit aplikacion dhe përjetoni eksperiencë biznesi. 

 
Të lutem prit