GigaFiber Prime

GigaFiber Prime


Ne jemi të përkushtuar në krijimin dhe zhvillimin e një infrastrukture transmetimi që ofron shërbime të cilësisë së lartë dhe të besueshme për klientët tane në të gjithë vendin. Ne përdorim mjete të provuara dhe të sofistikuara në planifikimin e rrjetit të transmetimit dhe jemi të angazhuar për të siguruar një shërbim me kapacitete të garantuara dhe disponueshmëri të lartë. Investimet tona kolosale për ndërtimin e një infrastrukture backbone në të gjithë vendin mundësojnë jo vetëm ofrimin e kapaciteteve gigabit, por edhe një rrjet të modernizuar të bazuar në teknologjinë IP-MPLS në më shumë se 250 pika të bazuara në teknologjinë Coriant dhe të lidhura ne një rrjet me fibër optike dhe mikrovalë.

Çdo nyje e rrjetit ka dy lidhja paralele komunikimi me nyjet qëndrore të rrjetit duke ofruar një disponueshmëri maksimale. Gjithashtu, me tri burime interneti upstream, synojmë të ofrojmë një rrjet me siguri maksimale.

Të lutem prit