Paketa Roaming

Përse duhet të zgjedh Vodafone Roaming?

 • main_icn_Roaming
  Udhëto i qetë me paketat e reja Roaming 
 • my-vodafone
  40 % zbritje në Sigurimin e Shëndetit nga Albsig 
 • internet
  Shërbim në më shumë se 140 rrjete 
 • network-signal
  Komunikim i pandërprerë
 • main_icn_Location
  Merr planin tënd tarifor edhe jashtë Shqipërisë 
 • 4g
  Përjeto eksperiencën 4G 

Paketa Roaming

FAQ's

Cilat paketa Roaming mund të përdor në Europë dhe SHBA & Kanada?

Për udhëtimet në këto vende mund të përdorësh paketën Roaming Travel Days 4-Ditore, Roaming Travel Data 5-Ditore dhe Roaming Travel Week 7-Ditore. Për të parë komponentët respektivë të këtyre paketave, kliko linkun për paketat roaming.

Si e përdor shërbimin Roaming për planet me parapagesë?

Mjafton të kryesh një rimbushje dhe të aktivizosh një nga paketat Roaming nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose në cdo dyqan Vodafone për të shijuar udhëtimin me komunikim të pandërprerë kur je jashtë Shqipërisë. 

Si e përdor shërbimin Roaming për planet Hybrid/Next+?

Duke patur aktive një paketë Next+, ti mund të aktivizosh një paketë Roaming me balancë ose duke e paguar në faturën e ardhshme mujore nëpërmjet aplikacionit My Vodafone, për të shijuar udhëtimin me komunikim të pandërprerë kur je jashtë Shqipërisë. 

Si e përdor shërbimin Roaming për planet Unlimited?

Nëse je pjesë e planit tarifor Unlimited, ke mundësinë të përdorësh shërbimin Roaming nëpërmjet tarifës ditore Roaming 400L (Europë) ose 1000L (Roaming World + SHBA & Kanada). 

Cilat janë shtetet ku mund të përdor paketat Roaming Daily Trip, Travel Days, Travel Data dhe Travel Week?

Paketat e sipërpërmendura Roaming mund të përdoren në: 
Greqi, Mal i Zi, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Serbi, Itali, Francë, Spanjë, Portugali, Gjermani, Rumani, Turqi, Mbretëri e Bashkuar, Çeki, Hungari, Hollandë, Irlandë, Austri, Maltë, Belgjikë, Bullgari, Bosnje & Hercegovinë, Kroaci, Qipro, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Islandë, Letoni, Lituani, Luksemburg, Slloveni, Suedi, Zvicër, Ukrainë, SHBA, Kanada, Lihtenshtajn, Sllovaki, Monako dhe Norvegji.

A mund të kem njëkohësisht aktive paketën Travel Data dhe një paketë tjetër Roaming?

Po, paketa Travel Data mund të qëndrojë njëkohësisht aktive me një paketë tjetër Roaming.

Si mund të kontrolloj shpenzimin në Roaming?

Mund të kontrollosh balancën në cdo kohë në aplikacionin My Vodafone, duke dërguar SMS pa pagesë në numrin 131 ose nëpërmjet menusë #123#  5 (Roaming)  2 (Kontrolli i Balancës).

Sa paketa mund të aktivizoj në muaj nga paketat Roaming?

Nuk ka limit në numrin e paketave që mund të aktivizohen në muaj.

 Si mund të njoftohem për konsumin e komponentëve të paketës?

Ti do të njoftohesh me SMS në momentin që konsumon 80% të minutave ose MB të përfshira në paketë, si edhe për konsumin e të gjitha njësive të përfshira në paketë. 
Të lutem prit