Plane të tjera tarifore

Plane të tjera

Vodafone 1200

Pagesë fikse mujore 1200 Lekë/muaj
Minuta Kombëtare 1000 Minuta
SMS drejt Vodafone Pa limit
SMS drejt Operatorëve Kombëtarë 100 SMS
Internet *Pa Limit

Minuta Ndërkombëtare Opsionale

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

* Pas konsumimit të 2GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 128 kbps. Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

1GB 300 Lekë/Muaj
2GB 500 Lekë/Muaj
3GB 800 Lekë/Muaj

Tarifa Telefonata Kombëtare

Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone 1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Shtetet e tjera 3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë
Rrjeti satelitor "Thuraya" 6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

Drejt të gjithë Operatoreve Kombetarë 12.00 Lekë për SMS
SMS Ndërkombëtare 18.00 Lekë për SMS

Tarifa MMS

Drejt numrave Vodafone 15.00 Lekë për MMS
Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile 36.00 Lekë për MMS
Drejt destinacioneve ndërkombëtare 80.00 Lekë për MMS

Oferta Ditore Roaming ***

(e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes 800 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

(e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)
Tarifa ditore e lidhjes 1200.00 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

Më shumë informacion mbi ofertën Ditore Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë
Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë
SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Marrja e SMS Pa pagesë  
Dërgimi i SMS    
Rrjetet Vodafone 36 Lekë/SMS  
Rrjetet Europiane 48 Lekë/SMS  
Rrjete te tjera 60 Lekë/SMS  
MMS në Roaming    
Marrja e MMS Pa pagesë  
Dërgimi i MMS 60 Lekë/MMS  
Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3 )
Rrjetet Vodafone 0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte
Rrjetet Europiane 0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte
Rrjete te tjera 0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte

Lexo të plota Kushte dhe Afate

Shërbime të tjera

 

 

Vodafone 1800

Pagesë fikse mujore 1800 Lekë/muaj
Minuta Kombëtare 1600 Minuta
SMS drejt Vodafone Pa limit
SMS drejt Operatorëve Kombëtarë 150 SMS
Minuta Ndërkombëtare***** 50 Minuta
Internet *Pa Limit

Minuta Ndërkombëtare Opsionale

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

* Pas konsumimit të 2GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 128 kbps. Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

*****50 minutat ndërkombëtare që ofron plani tarifor 1800 janë të vlefshme drejt 10 destinacioneve ndërkombëtare : Itali, Greqi, SHBA, Kanada, Francë, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Belgjikë, Turqi, Zvicër
 

1GB 300 Lekë/Muaj
2GB 500 Lekë/Muaj
3GB 800 Lekë/Muaj

Tarifa Telefonata Kombëtare

Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone 1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Shtetet e tjera 3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë
Rrjeti satelitor "Thuraya" 6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

Drejt të gjithë Operatoreve Kombetarë 12.00 Lekë për SMS
SMS Ndërkombëtare 18.00 Lekë për SMS

Tarifa MMS

Drejt numrave Vodafone 15.00 Lekë për MMS
Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile 36.00 Lekë për MMS
Drejt destinacioneve ndërkombëtare 80.00 Lekë për MMS

Oferta Ditore Roaming ***

(e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes 800 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

(e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)
Tarifa ditore e lidhjes 1200.00 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

Më shumë informacion mbi ofertën Ditore Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë
Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaij 3)
Rrjetet Vodafone 2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë
SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Marrja e SMS Pa pagesë  
Dërgimi i SMS    
Rrjetet Vodafone 36 Lekë/SMS  
Rrjetet Europiane 48 Lekë/SMS  
Rrjete te tjera 60 Lekë/SMS  
MMS në Roaming    
Marrja e MMS Pa pagesë  
Dërgimi i MMS 60 Lekë/MMS  
Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte
Rrjetet Europiane 0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte
Rrjete te tjera 0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte

Lexo të plota Kushte dhe Afate

Shërbime të tjera

 

 

Plane Tarifore Government

Plani tarifor

Government 850

Government 1150

Tarifa mujore (me TVSH)

850 ALL

1,150 ALL

Minuta kombëtare

2000

2000

Minuta ndërkombëtare 

0

20

SMS drejt Vodafone

Unlimited

Unlimited

SMS drejt operatorëve të tjerë

300 

300

Internet

20 GB*

30 GB*

 

  • Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë vlerën e T.V.SH.
  • Minutat dhe SMS kombëtare (minuta/SMS) do të jenë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë (Vodafone, One, Albtelecom, operatorë të tjerë fiks).
  • *Pas konsumimit të njësive të internetit të paketës tuaj me shpejtësi 4G+/4G/3G ju do të keni internet pa limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 128 Kbps.
  • Minutat dhe SMS ndërkombëtare do të jenë të vlefshme në destinacionet e mëposhtme: 

Itali, Greqi, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Afrika e Jugu, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael, Indi, Ishujt e Bermudës, Indonezi, Latvi, Libi, Lituani, Meksikë, Pakistan, Uzbekistan.
 

Telefonata Kombëtare 

Drejt të gjithë Operatorëve Celularë dhe fiks

0.06

Lekë/sekondë

3.60

Lekë/minutë

Telefonata Ndërkombëtare (lista e plotë e shteteve në fundt të listës së cmimeve, detaji 1)

Rrjete fqinje Vodafone

1.00

Lekë/sekondë

60.00

Lekë/minutë

Rrjete Vodafone në Europë & Shtetet fqinjë

1.00

Lekë/sekondë

60.00

Lekë/minutë

Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë

1.00

Lekë/sekondë

60.00

Lekë/minutë

Shenim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

       

Shtetet e tjera

1.00

Lekë/sekondë

60.00

Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

6.00

Lekë/sekondë

360.00

Lekë/minutë

SMS

Drejt të gjithë Operatorëve Kombëtarë

00.00

Lekë/SMS

   

Drejt destinacioneve Ndërkombëtare

15.00

Lekë/SMS

   

Lundrim në Internet 

Pagesa për navigim në internet                                                                                                                       0.0228                Lekë për 50 KiloByte

 

 

Roaming (për klientët që nuk kanë te aktivizuar paketën mujore Roaming)

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së cmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

2.60

Lekë/sekondë

156.00

Lekë/minutë

Rrjetet Europiane 

5.00

Lekë/sekondë

300.00

Lekë/minutë

Rrjetet të tjera

6.00

Lekë/sekondë

360.00

Lekë/minutë

Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së cmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

2.20

Lekë/sekondë

132.00

Lekë/minutë

Rrjetet Europiane 

2.60

Lekë/sekondë

156.00

Lekë/minutë

Rrjetet të tjera

3.20

Lekë/sekondë

192.00

Lekë/minutë

 

SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së cmimeve, detaji 3)

Marrja e SMS

 

Pa pagesë

 

Dërgimi i SMS

       

Rrjetet Vodafone

36.00

Lekë/SMS

   

Rrjetet Europiane 

48.00

Lekë/SMS

   

Rrjetet të tjera

60.00

Lekë/SMS

   

Internet në Roaming (lista e plotë në fund të listës së cmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

0.117

Lekë/KiloByte

120.00

Lekë/MegaByte

Rrjetet Europiane 

0.703

Lekë/KiloByte

720.00

Lekë/MegaByte

Rrjetet të tjera

0.938

Lekë/KiloByte

960.00

Lekë/MegaByte

                 

 

 

 

Plane te vjetra

  Vodafone RED              
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone Mini RED                                                  2,400 2000 100 Unlimited 200 0 3 GB
  Vodafone RED                                                  4,800 4000 200 Unlimited 300 0 5 GB
  Vodafone RED Advantage                                                  7,800 6000 300 Unlimited 500 50 7 GB
  Vodafone RED Premium                                               10,200 Unlimited 400 Unlimited Unlimited 100 8 GB
  Vodafone RED Elite                                               13,800 Unlimited 500 Unlimited Unlimited 200 10 GB
  Vodafone RED 1                                                  4,800 800 0 Unlimited 300 0 3 GB
  Vodafone RED 5                                               28,800 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 0 10 GB
  Vodafone RED Start                                                  2,500 2500 100 Unlimited 250 0 5 GB
  Vodafone RED Extra                                                  4,800 4000 200 Unlimited 400 0 10 GB
  Vodafone RED Advance                                                  8,400 Unlimited 300 Unlimited Unlimited 100 15 GB
  Vodafone RED Executive                                               11,800 Unlimited 400 Unlimited Unlimited 200 20 GB
                 
                 
  Vodafone NEXT              
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone NEXT X                                                      800                                                  400 0 0                                   400 0  400 MB 
  Vodafone NEXT S                                                  1,300 2500 0 2500 250 0 3 GB
  Vodafone NEXT M                                                  1,800                                              3,500                                                               20                                  3,500                                   350 0  6 GB 
  Vodafone NEXT L                                                  2,600 4500 70 4500 450 0 12 GB
                 
                 
  Vodafone               
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone  2000 2400 400 0 Unlimited 150 0 2 GB
  Vodafone U Control 600                                                      600 300 0 Unlimited 100 0 1 GB
  Vodafone U Control 1200 1200 1000 0 Unlimited 100 0 2 GB
  Vodafone U Control 1800                                                  1,800 1600 50 Unlimited 150 0 2 GB
  Vodafone 300 300 200 0 Unlimited 50 0 0.5 GB
  Vodafone 600                                                      600 300 0 Unlimited 100 0 1 GB
                 
                 
  DETAJE              
                 
  Tarifa Telefonata Kombëtare            
                 
  Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë        
                 
  Tarifa Telefonata Ndërkombëtare            
                 
  Rrjete fqinje Vodafone   1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë        
  Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
  Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
  Shtetet e tjera   3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë        
  Rrjeti satelitor "Thuraya"   6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë        
                 
  Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.        
                 
  Tarifa SMS              
                 
  Drejt numrave Vodafone   15.00 Lekë për MMS          
  Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile   36.00 Lekë për MMS          
  Drejt destinacioneve ndërkombëtare   80.00 Lekë për MMS          
                 
  Oferta RED Roaming ***              
                 
  (e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)            
                 
  Tarifa ditore e lidhjes   500 Lekë në ditë + plani juaj tarifor           
  Thirrjet hyrëse   500 Lekë në ditë + plani juaj tarifor           
                 
  (e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)          
                 
  Tarifa ditore e lidhjes   1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor          
  Thirrjet hyrëse   1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor          
                 
  Më shumë informacion mbi ofertën RED Roaming            
                 
  Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"          
                 
  Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
  Rrjetet Europiane   5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë        
  Rrjete te tjera   6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë        
                 
  Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë        
  Rrjetet Europiane   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
  Rrjete te tjera   3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë        
                 
  SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Marrja e SMS   Pa pagesë          
  Dërgimi i SMS              
  Rrjetet Vodafone   36 Lekë/SMS          
  Rrjetet Europiane   48 Lekë/SMS          
  Rrjete te tjera   60 Lekë/SMS          
  MMS në Roaming              
  Marrja e MMS   Pa pagesë          
  Dërgimi i MMS   60 Lekë/MMS          
                 
  Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte        
  Rrjetet Europiane   0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte        
  Rrjete te tjera   0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte        
                 
                 
  Lexo të plota Kushte dhe Afate            
                 
  Shërbime të tjera              

Tarifat standarde te planeve biznes

Planet tarifore biznes ofrohen vazhdimisht me zbritje për klientët dhe gjithashtu me bonuse në varësi të jetëgjatësisë së numrit në Vodafone si edhe duke iu përshtatur përdorimit të klientit.
Zbritja në totalin e faturës mujore dhe bonuset kanë kohëzgjatje të barabartë me muajt e kontratës. Me përfundimin e afatit të kontrates, Vodafone ofron vazhdimësinë e komunikimit duke aplikuar tarifat standarde dhe ofrimin e komponentëve bazë të planit si në tabelat më poshtë.
Vodafone kujdeset që të rikujtoj vazhdimisht klientët për përfundimin e afatit të kontratës dhe gjithashtu dërgon tek ta sugjerime të reja, të personalizuara dhe të përshtatura me nevojat për komunikim që klientët kanë.

 
Vodafone Next+ Portfolio
             
Vodafone Next X+   Vodafone Next S+   Vodafone Next M+   Vodafone Next L+
1 GB   6 GB   12 GB   24 GB
800 & 800
 Minuta & SMS kombetare
  2500 & 250
 Minuta & SMS kombetare/nder
  3500 & 350
 Minuta & SMS kombetare/nder
  4500 & 450
 Minuta & SMS kombetare/nder
0
 SMS drejt Vodafone
  2500
 SMS drejt Vodafone
  3500
 SMS drejt Vodafone
  4500
 SMS drejt Vodafone
0
 Minuta Nderkombetare
  20
 Minuta Nderkombetare
  40
 Minuta Nderkombetare
  100
 Minuta Nderkombetare
1,000 
 Lekë/Muaj
  1,500 
 ALL/Muaj
  2,000 
 ALL/Muaj
  3,000 
 ALL/Muaj
             
             
Business RED Portfolio
             
             
 Business RED    Business RED Pro   Business RED Prime   Business Black
20 GB
 Internet pa limit
  35 GB
 Internet pa limit
  50 GB
 Internet pa limit
  Internet pa limit
Pa limit
 Minuta & SMS kombetare
  Pa limit
 Minuta & SMS kombetare
  Pa Limit 
 Minuta & SMS kombetare
  Pa Limit  
 Minuta & SMS kombetare
Pa limit 
 SMS drejt Vodafone
  Pa Limit  
 SMS drejt Vodafone
  Pa Limit  
 SMS drejt Vodafone
Unlimited 
 SMS towards Vodafone
Pa Limit  
 SMS drejt Vodafone
150 & 150 
 Minuta & SMS Nderkombetare
  250 & 250
 Minuta & SMS Nderkombetare
  400 & 400
 Minuta & SMS Nderkombetare
  600 & 600
 Minuta & SMS Nderkombetare
200 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  200 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  200 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  200 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
3,000 
 Leke/muaj me TVSh
  4,800 
 Leke/muaj me TVSh
  8,500 
 Leke/muaj me TVSh
  12,500 
 Leke/muaj me TVSh
             
             
Vodafone Next Portfolio
             
Vodafone Next X   Vodafone Next S   Vodafone Next M   Vodafone Next L
0.4 GB   3 GB   6 GB   12 GB
400 & 400
 Minuta & SMS kombetare
  2500 & 250
 Minuta & SMS kombetare
  3500 & 350
 Minuta & SMS kombetare
  4500 & 450
 Minuta & SMS kombetare
0
 SMS drejt Vodafone
  2500
 SMS drejt Vodafone
  3500
 SMS drejt Vodafone
  4500
 SMS drejt Vodafone
0
 Minuta Nderkombetare
  0
 Minuta Nderkombetare
  20
 Minuta Nderkombetare
  70
 Minuta Nderkombetare
800 
 ALL/Muaj
  1,300 
 ALL/Muaj
  1,800 
 ALL/Muaj
  2,600 
 ALL/Muaj
             
             
RED Portfolio
             
             
 RED Start   RED Extra   RED Advance   RED Executive
5 GB   10 GB   15 GB   20 GB
2500
 Minuta & SMS kombetare
  4000 & 400
 Minuta & SMS kombetare
  Pa Limit 
 Minuta & SMS kombetare
  Pa Limit  
 Minuta & SMS kombetare
100 & 100 
 Minuta & SMS Nderkombetare
  200 & 200
 Minuta & SMS Nderkombetare
  300 & 50
 Minuta & SMS Nderkombetare
  400 & 4600
 Minuta & SMS Nderkombetare
500 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  500 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  500 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
  0 Lekë/Dita
 RED Roaming (EU+USA&Canada)
2,500 
 Leke/muaj me TVSh
  4,800 
 Leke/muaj me TVSh
  8,400 
 Leke/muaj me TVSh
  12,500 
 Leke/muaj me TVSh
             
             
    Vodafone Plans    
             
    Vodafone 1200   Vodafone 1800    
    2 GB
Internet pa limit
  2 GB
Internet pa limit
   
    1000 & 100
 Minuta & SMS kombetare
  2500 & 250
 Minuta & SMS kombetare
   
    Pa limit 
 SMS drejt Vodafone
  Pa limit 
 SMS drejt Vodafone
   
    0
 Minuta Nderkombetare
  50 
 Minuta Nderkombetare
   
    1,200 
 ALL/Month
  1,800 
 ALL/Month
   

Përfitimet nga rinovimi i afatit të kontratës

Duke zgjedhur të rinovoni afatin e caktuar të Kontratës ju keni sigurinë e marrjes së shërbimeve të dakordësuara në kontratë pa ndryshime në çmime apo njësi, pa ndërprerje, përgjatë gjithë kohëzgjatjes së caktuar të kontratës, me një shërbim klienti të dedikuar, me çmime promocionale dhe përfitime të tjera të ofruara nga Vodafone. Kohëzgjatja e caktuar e kontratës mund të variojë në 12, 18 ose 24 muaj ose më tepër sipas dakordësisë me Vodafone. 

Vodafone në mënyrë të vazhdueshme ju rekomandon rinovimin e kontratës me afat të caktuar për të përfituar nga promocionet e vazhdueshme ku planet tarifore biznes ofrohen me zbritje dhe me bonuse si edhe duke ju përshtatur përdorimit të klientit. Zbritjet dhe bonuset kanë kohëzgjatje të barabartë me muajt e caktuar të kontratës. 

Vodafone ju njofton 30 ditë përpara përfundimit të afatit për alternativat e shumta që keni për rinovimin e kontratës për të vijuar të përfitoni plane tarifore me zbritje. Në rast se afati nuk rinovohet brenda 30 ditëve Vodafone ofron vazhdimësinë e komunikimit duke kaluar në kontratë me afat të pacaktuar. Me këtë kalim kuptohet që kontrata me Vodafone vijon të jetë e vlefshme por ju do të humbisni gradualisht zbritjet që keni përfituar gjatë afatit të caktuar të kontratës dhe keni të drejtën në cdo kohë të kërkoni ndryshime në të gjitha kushtet e kontratës. Për më tepër informacion mbi të drejtat dhe detyrimet sipas kontratës vizitoni Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

 

Për të përfituar nga planet tarifore me ofertë ju ftojmë të vizitoni aplikacionin My Vodafone në seksionin onelink.to/mhfenj, telefononi 140 ose vizitoni cdo dyqan Vodafone.

 

 

Pyetje të shpeshta

 

Jam subjekt tregtar dhe kam përfituar planin tarifor me zbritje. Për sa kohë është e vlefshme? 

Në rast se keni lidhur kontratë me afat të caktuar dhe keni përfituar zbritje mujore në planin tuaj tarifor, kjo zbritje do të jetë e vlefshme deri në fund të kohëzgjatjes së caktuar të kontratës që mund të jetë 12, 18, 24 mujore ose më tepër sipas dakordësisë që keni patur me Vodafone. Zbritjet dhe bonuset kanë kohëzgjatje të barabartë me muajt e caktuar të kontratës.

 

Më ka përfunduar afati i caktuar i kontratës, cfarë duhet të bëj?

Me përfundimin e afatit të caktuar të kontratës ju do të keni mundësi në çdo kohë të rinovoni kontratën duke përzgjedhur planet tarifore me çmime promocionale që Vodafone ju rekomandon. Ju duhet të vizitoni aplikacionin My Vodafone në seksionin onelink.to/mhfenj, telefononi 140 ose vizitoni çdo dyqan Vodafone. Ne do sigurohemi që t’ju rekomandojmë planet që i përshtaten më së miri nevojave tuaja.

 

Cfarë ndodh nëse përfundon afati dhe nuk rinovoj?

Me përfundimin e afatit të caktuar të kontratës dhe në rast se nuk rinovoni Vodafone ju ofron vazhdimësinë e komunikimit duke kaluar në kontratë me afat të pacaktuar. Ju vijoni të merni shërbimin e plotë por plani juaj tarifor do të përditësohet gradualisht drejt çmimit standard të tij si edhe do të ketë komponentët standard. Muajin e parë të kalimit të afatit ju nuk do të përfitoni 50% të zbritjes së planit tuaj dhe bonuset. Ndërkohë që në muajin e tretë pas kalimit të afatit do të aplikohen termat standarte të planit tuaj siç paraqiten në tabelat më sipër.

 

Përse do të prekem nga ndryshimi i çmimit? 

Ju nuk do të prekeni nga asnjë ndryshim çmimi përgjatë kohëzgjatjes së caktuar të kontratës. Ndryshimi i çmimit, duke kaluar në çmim standard, do të aplikohet vetëm pas përfundimit të afatit të caktuar dhe vetëm në rast se ju nuk keni rinovuar kontratën. Gjatë kësaj periudhe ju mund të ndryshoni llojin e kontratës dhe/ose të kërkoni përfundimin e saj pa penalitet brenda 30 ditëve. Për më tepër informacion mbi të drejtat dhe detyrimet sipas kontratës vizitoni Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

 

Nuk mbaj mend kur kam lidhur kontratën, si e kuptoj kur më përfundon afati i caktuar?

Vodafone kujdeset që t’ju njoftojë 30 ditë përpara përfundimit të afatit për alternativat e shumta që keni për rinovimin e kontratës për të vijuar të përfitoni plane tarifore me zbritje. Ju do të merni disa njoftime në mënyrë që të merni një vendim duke qenë plotësisht të informuar.

 

 

Të lutem prit