Plane të tjera tarifore

Plane të tjera

Vodafone 1200

Pagesë fikse mujore 1200 Lekë/muaj
Minuta Kombëtare 1000 Minuta
SMS drejt Vodafone Pa limit
SMS drejt Operatorëve Kombëtarë 100 SMS
Internet *Pa Limit

Minuta Ndërkombëtare Opsionale

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

* Pas konsumimit të 2GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 128 kbps. Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

1GB 300 Lekë/Muaj
2GB 500 Lekë/Muaj
3GB 800 Lekë/Muaj

Tarifa Telefonata Kombëtare

Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone 1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Shtetet e tjera 3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë
Rrjeti satelitor "Thuraya" 6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

Drejt të gjithë Operatoreve Kombetarë 12.00 Lekë për SMS
SMS Ndërkombëtare 18.00 Lekë për SMS

Tarifa MMS

Drejt numrave Vodafone 15.00 Lekë për MMS
Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile 36.00 Lekë për MMS
Drejt destinacioneve ndërkombëtare 80.00 Lekë për MMS

Oferta Ditore Roaming ***

(e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes 800 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

(e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)
Tarifa ditore e lidhjes 1200.00 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

Më shumë informacion mbi ofertën Ditore Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë
Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë
SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Marrja e SMS Pa pagesë  
Dërgimi i SMS    
Rrjetet Vodafone 36 Lekë/SMS  
Rrjetet Europiane 48 Lekë/SMS  
Rrjete te tjera 60 Lekë/SMS  
MMS në Roaming    
Marrja e MMS Pa pagesë  
Dërgimi i MMS 60 Lekë/MMS  
Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3 )
Rrjetet Vodafone 0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte
Rrjetet Europiane 0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte
Rrjete te tjera 0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte

Lexo të plota Kushte dhe Afate

Shërbime të tjera

 

 

Vodafone 1800

Pagesë fikse mujore 1800 Lekë/muaj
Minuta Kombëtare 1600 Minuta
SMS drejt Vodafone Pa limit
SMS drejt Operatorëve Kombëtarë 150 SMS
Minuta Ndërkombëtare***** 50 Minuta
Internet *Pa Limit

Minuta Ndërkombëtare Opsionale

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

* Pas konsumimit të 2GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 128 kbps. Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

*****50 minutat ndërkombëtare që ofron plani tarifor 1800 janë të vlefshme drejt 10 destinacioneve ndërkombëtare : Itali, Greqi, SHBA, Kanada, Francë, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Belgjikë, Turqi, Zvicër
 

1GB 300 Lekë/Muaj
2GB 500 Lekë/Muaj
3GB 800 Lekë/Muaj

Tarifa Telefonata Kombëtare

Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone 1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Shtetet e tjera 3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë
Rrjeti satelitor "Thuraya" 6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

Drejt të gjithë Operatoreve Kombetarë 12.00 Lekë për SMS
SMS Ndërkombëtare 18.00 Lekë për SMS

Tarifa MMS

Drejt numrave Vodafone 15.00 Lekë për MMS
Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile 36.00 Lekë për MMS
Drejt destinacioneve ndërkombëtare 80.00 Lekë për MMS

Oferta Ditore Roaming ***

(e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes 800 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

(e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)
Tarifa ditore e lidhjes 1200.00 Lekë në ditë + plani juaj tarifor
Thirrjet hyrëse Pa pagesë

Më shumë informacion mbi ofertën Ditore Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë
Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaij 3)
Rrjetet Vodafone 2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë
SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Marrja e SMS Pa pagesë  
Dërgimi i SMS    
Rrjetet Vodafone 36 Lekë/SMS  
Rrjetet Europiane 48 Lekë/SMS  
Rrjete te tjera 60 Lekë/SMS  
MMS në Roaming    
Marrja e MMS Pa pagesë  
Dërgimi i MMS 60 Lekë/MMS  
Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte
Rrjetet Europiane 0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte
Rrjete te tjera 0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte

Lexo të plota Kushte dhe Afate

Shërbime të tjera

 

 
Plane Tarifore Government  
                   
                   
    Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
    Government 600                                                                600 2000 0 2000 300 0 3 GB
    Government 700                                                                700 2000 0 Unlimited 300 0 3 GB
    Government 1000                                                            1,000 2000 20 2000 300 0 3 GB
                   
                   
    DETAJE              
                   
    Tarifa Telefonata Kombëtare            
                   
    Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë        
                   
    Tarifa Telefonata Ndërkombëtare            
                   
    Rrjete fqinje Vodafone   1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë        
    Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
    Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
    Shtetet e tjera   3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë        
    Rrjeti satelitor "Thuraya"   6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë        
                   
    Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.        
                   
    Tarifa SMS              
                   
    Drejt numrave Vodafone   15.00 Lekë për MMS          
    Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile   36.00 Lekë për MMS          
    Drejt destinacioneve ndërkombëtare   80.00 Lekë për MMS          
                   
                   
    Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)          
                   
    Rrjetet Vodafone   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
    Rrjetet Europiane   5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë        
    Rrjete te tjera   6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë        
                   
    Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                   
    Rrjetet Vodafone   2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë        
    Rrjetet Europiane   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
    Rrjete te tjera   3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë        
                   
    SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                   
    Marrja e SMS   Pa pagesë          
    Dërgimi i SMS              
    Rrjetet Vodafone   36 Lekë/SMS          
    Rrjetet Europiane   48 Lekë/SMS          
    Rrjete te tjera   60 Lekë/SMS          
    MMS në Roaming              
    Marrja e MMS   Pa pagesë          
    Dërgimi i MMS   60 Lekë/MMS          
                   
    Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                   
    Rrjetet Vodafone   0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte        
    Rrjetet Europiane   0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte        
    Rrjete te tjera   0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte        
                   
                   
    Lexo të plota Kushte dhe Afate            
                   
    Shërbime të tjera              

Plane te vjetra

  Vodafone RED              
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone Mini RED                                                  2,400 2000 100 Unlimited 200 0 3 GB
  Vodafone RED                                                  4,800 4000 200 Unlimited 300 0 5 GB
  Vodafone RED Advantage                                                  7,800 6000 300 Unlimited 500 50 7 GB
  Vodafone RED Premium                                               10,200 Unlimited 400 Unlimited Unlimited 100 8 GB
  Vodafone RED Elite                                               13,800 Unlimited 500 Unlimited Unlimited 200 10 GB
  Vodafone RED 1                                                  4,800 800 0 Unlimited 300 0 3 GB
  Vodafone RED 5                                               28,800 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 0 10 GB
  Vodafone RED Start                                                  2,500 2500 100 Unlimited 250 0 5 GB
  Vodafone RED Extra                                                  4,800 4000 200 Unlimited 400 0 10 GB
  Vodafone RED Advance                                                  8,400 Unlimited 300 Unlimited Unlimited 100 15 GB
  Vodafone RED Executive                                               11,800 Unlimited 400 Unlimited Unlimited 200 20 GB
                 
                 
  Vodafone NEXT              
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone NEXT X                                                      800                                                  400 0 0                                   400 0  400 MB 
  Vodafone NEXT S                                                  1,300 2500 0 2500 250 0 3 GB
  Vodafone NEXT M                                                  1,800                                              3,500                                                               20                                  3,500                                   350 0  6 GB 
  Vodafone NEXT L                                                  2,600 4500 70 4500 450 0 12 GB
                 
                 
  Vodafone               
                 
  Plani Tarifor Pajtimi Mujor Minuta kombëtare Minuta Ndërkombëtare SMS (Vodafone) SMS Kombëtare SMS Ndërkombëtare Internet
  Vodafone  2000 2400 400 0 Unlimited 150 0 2 GB
  Vodafone U Control 600                                                      600 300 0 Unlimited 100 0 1 GB
  Vodafone U Control 1200 1200 1000 0 Unlimited 100 0 2 GB
  Vodafone U Control 1800                                                  1,800 1600 50 Unlimited 150 0 2 GB
  Vodafone 300 300 200 0 Unlimited 50 0 0.5 GB
  Vodafone 600                                                      600 300 0 Unlimited 100 0 1 GB
                 
                 
  DETAJE              
                 
  Tarifa Telefonata Kombëtare            
                 
  Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.36 Lekë/sekondë 21.60 Lekë/minutë        
                 
  Tarifa Telefonata Ndërkombëtare            
                 
  Rrjete fqinje Vodafone   1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë        
  Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
  Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë   2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë        
  Shtetet e tjera   3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë        
  Rrjeti satelitor "Thuraya"   6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë        
                 
  Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.        
                 
  Tarifa SMS              
                 
  Drejt numrave Vodafone   15.00 Lekë për MMS          
  Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile   36.00 Lekë për MMS          
  Drejt destinacioneve ndërkombëtare   80.00 Lekë për MMS          
                 
  Oferta RED Roaming ***              
                 
  (e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)            
                 
  Tarifa ditore e lidhjes   500 Lekë në ditë + plani juaj tarifor           
  Thirrjet hyrëse   500 Lekë në ditë + plani juaj tarifor           
                 
  (e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)          
                 
  Tarifa ditore e lidhjes   1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor          
  Thirrjet hyrëse   1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor          
                 
  Më shumë informacion mbi ofertën RED Roaming            
                 
  Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"          
                 
  Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
  Rrjetet Europiane   5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë        
  Rrjete te tjera   6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë        
                 
  Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë        
  Rrjetet Europiane   2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë        
  Rrjete te tjera   3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë        
                 
  SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Marrja e SMS   Pa pagesë          
  Dërgimi i SMS              
  Rrjetet Vodafone   36 Lekë/SMS          
  Rrjetet Europiane   48 Lekë/SMS          
  Rrjete te tjera   60 Lekë/SMS          
  MMS në Roaming              
  Marrja e MMS   Pa pagesë          
  Dërgimi i MMS   60 Lekë/MMS          
                 
  Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji3)          
                 
  Rrjetet Vodafone   0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte        
  Rrjetet Europiane   0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte        
  Rrjete te tjera   0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte        
                 
                 
  Lexo të plota Kushte dhe Afate            
                 
  Shërbime të tjera              
Të lutem prit