Roaming in Western Balkans


 

Zgjidh Planin Tënd

Paketa me Parapagesë

Paketa

Tarifa (me TVSH)

Volumi total i internetit (GB)

FUP për t’u aplikuar (GB)

3 Ditore

300

0.3

0.30

10 Ditore

700

1.5

1.5

Gigamax

1500

15

3.34

Vodafone Basic

600

0.2

0.2

Vodafone Easy

1000

1

1

Vodafone Advance

1500

10

3.34

Vodafone Max

2000

30

4.46

Tourist Pack 2023

2300

40

5.12

Tourist Gigapack 2023

2900

100

6.46

Tourist Pack 2022

2000

35

4.46

Vodafone Next/Next+ dhe Vodafone Unlimited/Unlimited+:
 

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore (Lekë/me TVSH)

Volumi total i Internetit

FUP për t’u aplikuar (GB)

Next Easy

900

1

1

Next Advance

1400

10

3.12

Next Max

1900

30

4.23

Vodafone Next X

800

0.4 GB

0.40

Vodafone Next X+

1000

1 GB

1.00

Vodafone Next X+ Promo

1000

2 GB

2.00

Vodafone Next S

1300

3 GB

2.90

Vodafone Next S+

1500

6 GB

3.34

Vodafone Next S+ Promo

1500

12 GB

3.34

Vodafone Next M

1800

6 GB

4.01

Vodafone Next M+

2000

12 GB

4.46

Vodafone Next L

2600

12 GB

5.79

Vodafone Next L+

3000

24 GB

6.68

Born Free

1100

25 GB

2.45

Vodafone Unlimited

2500

Pa limit

5.57

Vodafone Unlimited +

3000

Pa limit

6.68

Business RED

 

Plani Tarifor Pagesa Fikse mujore (Lekë/me TVSH) Volumi total i Internetit FUP për t’u aplikuar(GB)
Business RED 3000 20 GB 6.68
Business RED Pro 4800 35 GB 10.70
Business RED Prime 8500 50 GB 18.94
Business Black 12500 Pa limit  27.85
Vodafone Mini RED 2400 3 GB 3
Vodafone RED 4800 5 GB 5
Vodafone RED Advantage 7800 7 GB 7
Vodafone RED Premium 10200 8 GB 8
Vodafone RED Elite 13800 10 GB 10 
Vodafone RED 5 28800 10 GB 10
Vodafone RED Start 2500 5 GB 5
Vodafone RED Extra 4800 10 GB 10
Vodafone RED Advance 8400 15 GB 15 
Vodafone RED Executive 11800 20 GB 20

Paketa Internet
 

Paketa Internet

Tarifa (me TVSH)

Volumi total i internetit

FUP për t’u aplikuar (GB)

300MB

100

0.3

0.22

5GB

700

5

1.56

6GB

800

6

1.78

100MB Ditore

60

0.1

0.10

1GB Javore

300

1

0.67

3GB

1000

1.7

1.70

Plane të tjera

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore

 (Lekë/me TVSH)

Volumi total i Internetit

FUP për t’u aplikuar (GB)

Vodafone 1200

1200

2 GB

2.00

Vodafone 1800

1800

2 GB

2.00

Vodafone  2000

2400

2 GB

2.00

Vodafone U Control 600

600

1 GB

1.00

Vodafone U Control 1200

1200

2 GB

2.00

Vodafone U Control 1800

1800

2 GB

2.00

Government 600

600

3 GB

1.34

Government 700

700

3 GB

1.56

Government 1000

1000

5 GB

2.23

 

Pyetje të shpeshta

Çfarë është Roam like at Home?

Të gjithë pajtimtarët Vodafone me parapagesë dhe me kontratë të cilët udhëtojnë në një nga shtetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë) do të kenë mundësi të përdorin njësitë e planit tarifor dhe paketave kombëtare, pa tarifim shtesë.


Në cilat shtete aplikohet kjo?

 

Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë.

Si i përdor minutat hyrëse ?
 

Thirjet hyrëse në roaming në Ballkanin Perendimor, janë falas për telefonata hyrëse nga  të gjitha vendet e këtij rajoni.

Si i përdor minutat ndërkombëtare?
 

Minutat ndërkombëtare të planeve tarifore në Shqipëri janë të vlefshme edhe në Ballkanin Perëndimor për thirrje dalëse drejt shteteve të këtij rajoni (Shqiperi, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë).

Çfarë është FUP?

FUP (Politika e përdorimit të drejtë) nënkupton aplikimin e një limiti në njësitë e planit tarifor që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në Roaming në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Limiti do të aplikohet te sasia e internetit që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në Roaming. Pas arritjes së këtij limiti do të aplikohet një tarifë e reduktuar për cdo njësi të planit tarifor


Ka limit të përdorimit të drejtë (FUP) në Roaming në këtë zonë?
 

Pajtimtarët Vodafone do të kenë mundësi të përdorin njësitë e planit tarifor dhe paketave kombëtare pa tarifim shtesë, duke respektuar limitet e politikës së përdorimit të drejtë për sasinë e GB që do mund të përdorin gjatë qëndrimit të tyre në këtë rajon sipas përcaktimeve të Rregullores së AKEP, miratuar me Vendim Nr.9, datë 09.06.2021 –“Rregullore mbi Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së Heqjes së Tarifave Roaming me Pakicë (RLAH) me Ballkanin Perëndimor” dhe “Udhëzimeve të AKEP për FUP  - Qëndrueshmëria RLAH WB”.

Si mund të evitoj tarifimin për njësi dhe të mbaj nën kontoll shpenzimin pas përfundimit të njësive të planit tarifor?
 

Për të evituar tarifimin pas përfundimit të njësive të paketës, kontrollo balancën në cdo kohë në aplikacionin My Vodafone dhe lexo me vëmendje të gjithë SMS njoftuese. Gjithashtu, për të vijuar komunikimin, ti mund të aktivizosh një nga paketat Roaming nëse ke një plan me Parapagesë ose Next/Next+.

Si funksionon Roaming në Ballkanin Perëndimor për klientët me Parapagesë?

Pajtimtarët me Parapagesë do të kenë mundësinë të përdorin në Ballkanin Perëndimor të gjitha paketat e listuara. Në rast se njësitë e paketës aktive janë konsumuar ose kanë arritur limitin e politikës së përdorimit të drejtë (në rastin e internetit), Pajtimtari mund të aktivizojë një paketë Roaming ose të vazhdojë komunikimin me tarifat standarte.
Minutat, SMS dhe MB e përdorura në vendet e Ballkanit Perëndimor do të zbriten nga paketa aktive në Shqipëri, ose në rastin kur Pajtimtari ka zgjedhur një paketë shtesë Roaming, njësitë do të zbriten nga kjo e fundit. Struktura e tarifimit është njësoj si në Shqipëri: 60+60 për minutat dhe Interneti cdo 10 KB. Në momentin e përfundimit të komponentëve të paketës, struktura e tarifimit është 60+1 për minutat dhe Interneti cdo 10 KB. Të gjitha çmimet janë të përfshira me TVSH.

Si funksionon Roaming në Ballkanin Perëndimor për klientët në planin Next/Next+?

Pajtimtarët të cilët janë pjesë e planit tarifor Vodafone Hybrid do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë në Ballkanin Perëndimor planin Next/Next+ që përdorin në Shqipëri, duke respektuar Politikën e Përdorimit të Drejtë. Në rast se njësitë e paketës aktive janë konsumuar ose kanë arritur limitin e politikës së përdorimit të drejtë (në rastin e internetit), Pajtimtari mund të aktivizojë një paketë Roaming me balancë ose duke e paguar në faturën e ardhshme mujore.
Minutat, SMS dhe MB e përdorura në vendet e Ballkanit Perëndimor do të zbriten nga plani Next/Next+ në Shqipëri, ose në rastin kur Pajtimtari ka zgjedhur një paketë shtesë Roaming, njësitë do të zbriten nga kjo e fundit. Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda dhe në blloqe prej 10 KB përsa i përket internetit. Në momentin e përfundimit të komponentëve të paketës, koha fillestare e tarifimit është 60+1 për minutat dhe në blloqe prej 10 KB për internetin. Të gjitha çmimet janë të përfshira me TVSH. Pas përfundimit të internetit që përmban paketa aktive Next/Next+, Pajtimtari do të ketë mundësi të vijojë lundrimin në internet nëpërmjet aktivizimit të një pakete Roaming.

Si funksionon Roaming në Ballkanin Perëndimor për klientët Unlimited?
 

Pajtimtarët të cilët janë pjesë e planit tarifor Vodafone Unlimited/Unlimited+ do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë në Ballkanin Perëndimor planin njësoj si në Shqipëri pa kosto extra, duke respektuar Politikën e Përdorimit të Drejtë. Në rast se njësitë e planit janë konsumuar ose kanë arritur limitin e politikës së përdorimit të drejtë (në rastin e internetit), Pajtimtari do të ketë mundësi të vijojë komunikimin nëpërmjet tarifave standarte.

Cilat janë tarifat standarte që aplikohen në Ballkanin Perëndimor pas përfundimit të komponentëve të paketës?

 

Cilat janë tarifat standarte që aplikohen në Ballkanin Perëndimor pas përfundimit të komponentëve të paketës?

Tarifat standarte që aplikohen pas përfundimit të komponentëve të paketës/ planit aktiv në Shqipëri, janë

image

Të lutem prit