Roaming in Western Balkans


Tashmë të gjithë klientët Vodafone me parapagesë dhe me kontratë të cilët do të udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor do të mund të përdorin përfitimet e planit tarifor gjatë qëndrimit të tyre në Roaming pa pagesë shtesë. Përfitimet e planit tarifor do të mund të përdoren të plota, përveç datave (Internetit) për të cilat do të aplikohet një politikë e përdorimit të drejtë në mënyrë automatike për çdo plan.
Heqja e tarifave roaming është e vlefshme për të gjitha rrjetet në shtetet e Ballkanit Perëndimor: Kosovë, Bosnje Herzegovinë, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbi.


 

Zgjidh Planin Tënd

Paketa me Parapagesë

 

 

       

Basic

4G Start

4G Go

4G Run

4G Fly

Çmimi

     

600

1000

1600

2000

2500

Minuta

     

100

300

2500

3000

3600

SMS

     

100

300

3200

500

4400

Internet

     

100MB

300MB

4.5GB

18.5GB

18GB

Internet ne Roaming (Ballkani Perendimor)

     

100 MB

300 MB

2.7 GB

3.4 GB 

4.3 GB

Vodafone Next

 

 

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore (Leke/me TVSH)

Internet

Internet ne Roaming (Ballkani Perendimor)GB

Vodafone Next X+

1000

1 GB

1

Vodafone Next S+

1500

6 GB

2.6

Vodafone Next M+

2000

12 GB

3.4

Vodafone Next L+

3000

24 GB

5.2

Vodafone Next X

800

400 MB

0.4

Vodafone Next S

1300

3 GB

2.2

Vodafone Next M

1800

6 GB

3.1

Vodafone Next L

2600

12 GB

4.5

               

 

Business RED


 

 

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore (Leke/me TVSH)

Internet

Internet ne Roaming (Ballkani Perendimor)GB

Business RED

3000

20 GB

5.2

Business RED Pro

4800

35 GB

8.2

Business RED Prime

8500

50 GB

14.6

Business Black

12500

Pa limit

21.5

 

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore (Leke/me TVSH)

Internet

Internet ne Roaming (Ballkani Perendimor)GB

Vodafone Mini RED

2400

3 GB

3

Vodafone RED

4800

5 GB

5

Vodafone RED Advantage

7800

7 GB

7

Vodafone RED Premium

10200

8 GB

8

Vodafone RED Elite

13800

10 GB

10

Vodafone RED 1

4800

3 GB

3

Vodafone RED 3

10200

4 GB

4

Vodafone RED 5

28800

10 GB

10

Vodafone RED Start

2500

5 GB

4.3

Vodafone RED Extra

4800

10 GB

8.2

Vodafone RED Advance

8400

15 GB

14.4

Vodafone RED Executive

11800

20 GB

20

             

 

Plane të tjera


 

 

Plani Tarifor

Pagesa Fikse mujore (Leke/me TVSH)

Internet

Internet ne Roaming (Ballkani Perendimor)GB

Vodafone 1200

1200

2 GB

2

Vodafone 1800

1800

2 GB

2

Vodafone  2000

2400

2 GB

2

Vodafone U Control 600

600

1 GB

1

Vodafone U Control 1200

1200

2 GB

2

Vodafone U Control 1800

1800

2 GB

2

Paketa 600

600

3 GB

1

Paketa 700

700

3 GB

1.2

Paketa 1000

1000

5 GB

1.7

Vodafone 300

300

0.5 GB

0.5

Vodafone 600

600

1 GB

1

               

 

Pyetje të shpeshta

Çfare eshte Roam like at home?
 

Të gjithë Pajtimtarët Vodafone (me kartë të parapaguar dhe me kontratë pajtimi) të cilët udhëtojnë në një nga shtetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë) do të kene mundesi te perdorin njesite e planit tarifor dhe paketave kombetare pa tarifim shtese.


Ne cilat shtete aplikohet kjo?
 

Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë


Ka limit te perdorimit ne roaming ne kete zone (FUP)?

 

Pajtimtaret Vodafone do të kene mundesi te perdorin njesite e planit tarifor dhe paketave kombetare pa tarifim shtese, duke respektuar limitet e politikës së perdorimit të drejtë, per sasine e GB qe do mund te perdorin gjate qendrimit te tyre ne kete rajon sipas percaktimeve te Rregullores se AKEP miratuar me Vendim Nr.9, datë 09.06.2021 –“Rregullore mbi Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së Heqjes së Tarifave Roaming me Pakicë (RLAH) me Ballkanin Perëndimor” dhe Udhëzimeve të AKEP për FUP Qëndrueshmëria RLAH WB). 

Si i përdor minutat ndërkombëtare?
 

Minutat nderkomnetare te planeve/paketave home  jane te vlefshme per thirje dales  ne roaming vetem  drejt vendeve te Ballkanit Perendimor   (Shqiperi, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë). 

Si i përdor minutat hyrëse ?
 

Thirjet hyrëse në roaming në Ballkanin Perendimor, janë falas për telefonata hyrëse nga  të gjitha vendet e këtij rajoni.


Çfare eshte FUP?

 

FUP (Politikes se perdorimit te drejte) nenkupton aplikimin e nje limiti ne njesite e planit tarifor qe mund te perdorin abonentet gjate qendrimit te tyre ne Roaming ne shtetet e Ballkanit Perëndimor. Limiti do te aplikohet te sasia e internetit qe mund te perdorin abonentet gjate qendrimit te tyre ne roaming. Pas arritjes se ketij limiti do te aplikohet nje tarife e reduktuar per cdo njesi te planit tarifor.

Si mund të evitoj tarifimin për njësi dhe të mbaj nen kontoll shpenzimin pas perfundimit te njesive te planit tarifor ?

Klientët Vodafone Prepaid dhe Next  mund te aktivizojne nje nga paketat  paketat roaming. (Hero product; 1.5GB per 1,300 leke) .

Si mund te informohem / me shume detaje ?

Ne Webpage e dedikuar ne vodafone.al  per roaming ne Ballkanin Perendimor. 

Detaje me Parapagesë

Tarifat Roaming në shtetet e Ballkanit Perëndimor për pajtimtarët me kartë të parapaguar dhe me kontratë pajtimi (TVSH e përfshirë), në rast te mosrespektimit te Politikes se Perdorimit te drejte FUP, në rast se njësitë e planit tarifor me Parapagesë/Paspagesë janë konsumuar apo klienti nuk ka një paketë aktive, janë si më poshtë:

 

 

Thirrjet Dalëse

Thirrjet Hyrëse

SMS Dalëse

SMS Hyrëse

Internet

(A) Paketë aktive me parapagesë/ Njësitë e planit tarifor me paspagesë nuk janë konsumuar  rast  FUP

4.73 Lekë/Minutë

Falas

1.48  Lekë/SMS

Falas

1.14 Lekë/MB

(B) Asnjë paketë aktive me parapagesë/ Njësitë e planit tarifor me paspagesë janë konsumuar

28.04 Lekë/Minutë

Falas

8.86 Lekë/SMS

Falas

9.99  Lekë/MB

         

 

 

Detaje:
Skema e mësipërme e tarifimit, është e vlefshme për telefonatat e origjinuara/terminuara, SMS dalëse/hyrëse drejt apo nga të gjithë rrjetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë) gjatë roaming të Pajtimtarit Vodafone në operatorin e rrjetit të vizituar në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Pajtimtarët me kartë të parapaguar do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë në roaming paketat aktive në Shqipëri.  Në rast se njësitë e paketes aktive janë konsumuar ose kane arritur limitin e politikës së perdorimit të drejtë Pajtimtari mund te zgjedh te vazhdoje komunikimin me tarifa te reduktuara ose mund të zgjedh një paketë roaming të vlefshme në vëndet e lartëpërmendura me çmim preferencial.
Paketat 30 ditore të aktivizuara në Shqipëri që do të mund të përdoren në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor  janë: Basic, 4G Start, 4G Go, 4G Run, 4G Fly.
Njësitë (Minuta, SMS, KB) e përdorura në vendet e Ballkanit me Roaming do të zbriten nga paketat aktive në Shqipëri ose në rastin kur Pajtimtari ka zgjedhur një paketë shtesë Roaming, njësitë do të zbriten nga kjo e fundit.
Në rast se Pajtimtari Vodafone nuk do të ketë asnjë paketë aktive gjatë roamingut (pajtimtari me parapagim)/ka konsumuar gjithë njësitë e planit të tij tarifor (pajtimtari me kontratë), do të tarifohet sipas parashkimit përkatës të shënuar në tabelën e mësipërme (Opsioni B).
Njesitë e paketave shtesë dhe paketave bonus nuk janë të vlefshme për tu perdorur në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Struktura e tarifimit: 30 + 1 sekonda (tarifë fillestare për 30 sekondat e para të telefonatës pastaj tarifimi për cdo 1 sekond) Internet 1kb + 1kb (tarifimi për cdo 1kb përdorim Interneti).
Të gjitha çmimet janë me TVSH të përfshirë.

*FUP (Politika e përdorimit të drejtë) nënkupton aplikimin e një limiti në njësitë e planit tarifor që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në Roaming në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Limiti aplikohet në mënyrë automatike te sasia e internetit që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në roaming. Vodafone mund të aplikojë Politikën e përdorimit të drejtë dhe per trafikun zanor dhe SMS në raste specifike dhe në respektim të rregulloreve në fuqi. Pas arritjes së këtij limiti do të aplikohet një tarifë e reduktuar për çdo njësi të planit tarifor.

 Për më shumë informacion telefononi 140, vizitoni vodafone.al ose dyqanet Vodafone.

 

Detaje me Paspagesë

Tarifat Roaming në shtetet e Ballkanit Perëndimor për pajtimtarët me kartë të parapaguar dhe me kontratë pajtimi (TVSH e përfshirë), në rast te mosrespektimit te Politikes se Perdorimit te drejte FUP, në rast se njësitë e planit tarifor me Parapagesë/Paspagesë janë konsumuar apo klienti nuk ka një paketë aktive, janë si më poshtë: 

 

 

Thirrjet Dalëse

Thirrjet Hyrëse

SMS Dalëse

SMS Hyrëse

Internet

(A) Paketë aktive me parapagesë/ Njësitë e planit tarifor me paspagesë nuk janë konsumuar  rast  FUP

4.73 Lekë/Minutë

Falas

1.48  Lekë/SMS

Falas

1.14 Lekë/MB

(B) Asnjë paketë aktive me parapagesë/ Njësitë e planit tarifor me paspagesë janë konsumuar

28.04 Lekë/Minutë

Falas

8.86 Lekë/SMS

Falas

9.99  Lekë/MB

         

 

 


Detaje:

  • Skema e mësipërme e tarifimit, është e vlefshme për telefonatat e origjinuara/terminuara, SMS dalëse/hyrëse drejt apo nga të gjithë rrjetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnje dhe Herzegovinë) gjatë roaming të Pajtimtarit Vodafone në operatorin e rrjetit të vizituar në vendet e Ballkanit Perëndimor.
  • Pajtimtarët me Kontratë Pajtimi do të kenë të drejtë të shfrytëzojnë njësitë e planit të tyre tarifor aktiv në Shqipëri pa tarifim shtesë duke respektuar limitet e politikës së përdorimit të drejtë  sipas tabelës së mësipërme.
  • Në rast se Pajtimtari me Kontratë Pajtimi Vodafone ka konsumuar gjithë njësitë e planit të tij tarifor, do të tarifohet sipas tarifave per njesi te percaktuara. 
  • Në rast se njësitë e planit tarifor aktiv në Shqipëri  janë konsumuar ose kane arritur limitin e politikës së perdorimit të drejtë Pajtimtari mund te zgjedh te vazhdoje komunikimin me tarifa te reduktuara ose mund të zgjedh një paketë roaming të vlefshme në vëndet e lartëpërmendura me çmim preferencial.
  • Njësitë (Minuta, SMS, KB) e përdorura në vendet e Ballkanit me Roaming do të zbriten nga njësitë e planit tarifor aktiv në Shqipëri ose në rastin kur Pajtimtari ka zgjedhur një paketë shtesë Roaming, njësitë do të zbriten nga kjo e fundit.
  • Njësitë e paketave shtesë dhe paketave bonus nuk janë të vlefshme për t’u perdorur në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.
  • Struktura e tarifimit: 30 + 1 sekonda (tarifë fillestare për 30 sekondat e para të telefonatës pastaj tarifimi për cdo 1 sekond) Internet 1kb + 1kb (tarifimi për cdo 1kb përdorim Interneti);  
  • Të gjitha çmimet janë me TVSH të përfshirë.

 
*FUP (Politika e përdorimit të drejtë) nënkupton aplikimin e një limiti në njësitë e planit tarifor që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në Roaming në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Limiti aplikohet në mënyrë automatike te sasia e internetit që mund të përdorin abonentët gjatë qëndrimit të tyre në roaming. Vodafone mund të aplikojë Politikën e përdorimit të drejtë dhe per trafikun zanor dhe SMS në raste specifike dhe në respektim të rregulloreve në fuqi. Pas arritjes së këtij limiti do të aplikohet një tarifë e reduktuar për çdo njësi të planit tarifor.
 
Për më shumë informacion rreth tarifimit në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor, telefononi 140, vizitoni vodafone.al ose dyqanet Vodafone.

Të lutem prit