Në rast se aktivizoj shërbimin në  një nga datat e këtij muaji, a mundem të shikoj faturat e muajve të mëparshëm.

Të lutem prit