A është i sigurtë shërbimi i faturës elektronike Vodafone?

Të lutem prit