Ku duhet të kontaktoj në rastet kur do më duhet ndihmë për të parë faturën elektronike?

Të lutem prit