switch to green

Përdorimi i teknologjisë për të tejkaluar sfidat e ruajtjes dhe qëndrueshmërisë.

WWF dhe Vodafone besojnë se ne të gjithë mund të bëjmë zgjedhje më të gjelbërta mbi mënyrën e përdorimit të teknologjisë. Ne dëshirojmë të frymëzojmë klientët tanë të ndërmarrin veprime që mund të ulin lëshimin e karbonit në ajër dhe të përmirësojnë shfrytëzimin e burimeve natyrore. 

Please wait