Sill nje Mik

mik tl img

Nga programi “Sill nje Mik” do të përfitojnë: 

 Pajtimtarët Vodafone:

   Me parapagesë do të përfitojnë 500 lekë kredit në numrin e tyre
•    Me Paspagesë do të përfitojnë 10 GB internet

Për çdo mik i cili bashkohet me sukses në Vodafone.

sill mik til gd


Miqtë e bashkuar në rrjetin Vodafone do të kenë mundësi të perfitojnë promocionin 6 mujor:
 
•    Vodafone Advance me 10GB bonus për 1,500 lekë

Për të përfituar benefitet si më lart,kërkesa e portabilitetit duhet të jetë e suksesshme

Pyetje të shpeshta

Si mund të përfitoj nga programi Sill nje Mik? 

Sill një mik I dedikohet të gjithë klientëve Vodafone me parapagesë apo paspagesë dhe mund të aksesohet direkt nga My Vodafone App. Në faqen kryesore të aplikacionit My Vodafone do të gjeni menunë Sill një Mik nëpërmjet së cilës mund të shpërndani kodin unik tek të gjithë miqtë që dëshironi të ftoni. 

Sa miq mund të ftoj?

Vodafone ju jep mundësinë te ftoni deri në 5 miq në muaj,të cilët kanë kryer kërkesen e portabilitetit me sukses. 

Ku mund të proçedoj me kërkesen e portabilitetit? 

Kërkesa e portabilitetit mund të plotesohet në çdo dyqan Vodafone nga vetë pronari I numrit me kartën e tij të ID.

Çfarë është kërkesa e portabilitetit?

Kërkesa e portabilitetit I jep mundësinë çdo pajtimtari të bashkohet me rrjetin Vodafone duke përmbushur kushtet e mëposhtëme:

1. Numri duhet të jetë aktiv në operatorin të cilit i përkisni aktualisht
2. Duhet të keni kaluar mbi 3 muaj në operatorin aktual në mënyrë që kërkesa të pranohet
3. Numri duhet të jetë i regjistruar në emrin tuaj
4- Nëse nuk e keni përdorur kreditin përpara se bartja të bëhet aktive ( përkatësisht, 3 ditë nga nënshkrimi i Kërkesës për Bartje ), ai nuk mund të përdoret më prej  jush.            
5. Pajtimtari I ri do të paraqitet pranë dyqanave të rrjetit Vodafone Albania për nënshkrimin e dokumentacionit kontraktor dhe regjistrimin e të dhenave përkatëse në përputhje me legjislacionin në fuqi.        
Të lutem prit