Fibra Optike 

Fibra Optike 

Fibra optike është një teknologji e re, ajo konverton të dhënat në impulse drite dhe i dërgon në linjë. Në destinacion impulsi i dritës konvertohet në të dhëna. Për shkak të humbjeve të vogla në linjë dhe sepse transmetimi i të dhënave bëhet nga impluset e drites, fibra mund të perdoret për distanca të mëdha pa nevojë për repeater. Bandwidth i fibrës mund të jetë 100Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, por kjo varet nga aksesorët që vendosen në linjë. Nuk ka interferenca në linjat me fibër optike. Përmasat fizike të fibrës janë shumë të vogla çka lejon dhe lehtësi në instalimet e saj, për kapacitete të mëdha. 
Please wait