Detaje të paketës Business RED Executive

Detaje të paketës Business RED Executive

Internet

Pas konsumimit të 20GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 256 kbps.

Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

Paketa
Çmimi Aktivizimi
a ) 1 GB 300  Lekë SMS drejt 141 me tekst M1
b) 2 GB 500  Lekë SMS drejt 141 me tekst M2
c) 5 GB 800  Lekë SMS drejt 141 me tekst M3

Minuta Ndërkombëtare

Minutat dhe SMS Ndërkombëtare drejt 41 destinacioneve ndërkombëtare:

Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut .

Paketa shtesë me Minuta Ndërkombëtare të vlefshme për 30 ditë

1. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet një kërkese zyrtare

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

Detaje:

  • Ju mund të zgjidhni vetëm një paketë Minutash Ndërkombëtare Opsionale në muaj.
  • Minutat Ndërkombëtare Opsionale nuk mund të transferohen në muajin pasardhës.
  • Minutat ndërkombëtare opsionale janë të vlefshme drejt 41 destinacioneve ndërkombëtare :

Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut .

2. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose SMS

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj

Detaje:

  • Këto paketa mund të aktivizohen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose duke dërguar një SMS me tekst N1 tek 141 per paketën me 20 minuta ndërkombëtare dhe një SMS me tekst N2 për paketën me 30 minuta ndërkombëtare .
  • Paketat janë të vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit. Nëse dëshironi, pas përfundimit të paketës me 20 minuta, ju mund të blini edhe një paketë tjetër me 30 minuta ose anasjelltas.
  • Struktura e tarifimit është 30+1 sekonda.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë kanë prioritet ndaj minutave që përmban plani tarifor i klientit.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë nuk janë të vlefshme për tu përdorur në Roaming.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt 41 shteteve :

Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut.

Tarifa Telefonata Kombëtare

Drejt të gjithe rrjeteve celulare dhe fikse 0.30 Lekë/sekondë 18.00 Lekë/minutë

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone 1.00 Lekë/sekondë 60.00 Lekë/minutë
Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë 2.00 Lekë/sekondë 120.00 Lekë/minutë
Shtetet e tjera 3.00 Lekë/sekondë 180.00 Lekë/minutë
Rrjeti satelitor "Thuraya" 6.00 Lekë/sekondë 360.00 Lekë/minutë

lista e plotë e shteteve-Detaji 1 Kushte dhe Afate

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

Drejt të gjithë Operatoreve Kombetarë 12.00 Lekë për SMS
SMS Ndërkombëtare 18.00 Lekë për SMS

Tarifa MMS

Drejt numrave Vodafone 15.00 Lekë për MMS
Drejt Telekom Albania, Eagle Mobile 36.00 Lekë për MMS
Drejt destinacioneve ndërkombëtare 80.00 Lekë për MMS

Oferta RED Roaming ***

(e vlefshme në 39 shtete, 46 rrjete në Europë, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes hyrëse / dalëse 500 Lekë në ditë + plani juaj tarifor 

(e vlefshme në 64 shtete, 67 rrjete përtej Europës, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes hyrëse / dalëse 1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor

Më shumë informacion mbi ofertën RED Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 5.00 Lekë/sekondë 300 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 6.00 Lekë/sekondë 360 Lekë/minutë
Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 2.20 Lekë/sekondë 132 Lekë/minutë
Rrjetet Europiane 2.60 Lekë/sekondë 156 Lekë/minutë
Rrjete te tjera 3.20 Lekë/sekondë 192 Lekë/minutë
SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Marrja e SMS Pa pagesë  
Dërgimi i SMS    
Rrjetet Vodafone 36 Lekë/SMS  
Rrjetet Europiane 48 Lekë/SMS  
Rrjete te tjera 60 Lekë/SMS  
MMS në Roaming    
Marrja e MMS Pa pagesë  
Dërgimi i MMS 60 Lekë/MMS  
Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)
Rrjetet Vodafone 0.117 Lekë/KiloByte 120 Lekë/MegaByte
Rrjetet Europiane 0.703 Lekë/KiloByte 720 Lekë/MegaByte
Rrjete te tjera 0.938 Lekë/KiloByte 960 Lekë/MegaByte

Lexo të plota Kushte dhe Afate Vodafone Business RED Executive

Shërbime të tjera

 

 
Please wait