Shërbime të tjera

Shërbime të tjera

Mesazhet Zanore

Dërgim i mesazhit zanor 20.00 Lekë/Mesazh
Përgjigje ndaj mesazhit zanor 20.00 Lekë/Mesazh
Pasimi i mesazhit zanor në një numër të tretë 20.00 Lekë/Mesazh
Ruajtje e mesazhit zanor 10.00 Lekë/Mesazh
Ridëgjim i mesazhit zanor të vjetër, të ruajtur Pa pagesë

Sekretaria Telefonike (telefonata drejt 135)

Lënia e mesazhit Vlerësohet dhe paguhet si telefonatë e suksesshme ndaj Vodafone
Dëgjimi i mesazhit (brenda rrjetit Vodafone) 0.50 Lekë/sekondë 30.02 Lekë/minutë
Dëgjimi i mesazhit (Roaming) Tarifa standarde roaming per telefonatat dalese sipas zonave të rrjeteve ndërkombëtare

Transmetimi i të Dhënave

Pagesa mujore e regjistrimit 900 Lekë
Pagesa për kohën e bisedës (telefonata kombëtare) 0.50 Lekë/sekondë 30.02 Lekë/minutë
Pagesa për kohën e bisedës (telefonata ndërkombëtare) Tarifat e Vodafone për telefonatat ndërkombëtare

Dërgim Faksi

Pagesa mujore e regjistrimit 900 Lekë
Pagesa për kohën e bisedës (telefonata kombëtare) 0.50 Lekë/sekondë 30.02 Lekë/minutë
Pagesa për kohën e bisedës (telefonata ndërkombëtare) Tarifat e Vodafone për telefonatat ndërkombëtare

Identifikimi i Telefonatës Hyrëse

Tarifa e shërbimit Pa pagesë

Shërbimi i Kujdesit për Klientin & Shërbime të Tjera

Kujdesi për klientin Kodi  
Kujdesi për klientin (pa pagesë) 149 Pa Pagesë
Informacion mbi llogarinë e kreditit tuaj, me SMS 145 Pa Pagesë

Transferimi i Telefonatës

Drejt një telefoni fiks Tarifat drejt operatorëve fiks
Drejt një telefoni celular Tarifat drejt operatorëve celularë

Shërbime të tjera

SOS Credit - Transferim krediti 147 22.00 Lekë për telefonatë
Konfigurimi i celularëve për MMS, Internet 136 Pa Pagesë
"Vodafone Call Me" (me SMS ) 138 SMS është pa pagesë

 

 
Please wait