Komentet e Vodafone Albania mbi Rregullimin e Tarifave ne Tregun me Shumice te Terminimit te Thirrjeve ne Rrjetet Celulare

Të lutem prit