Komente të Vodafone Albania mbi dhënien e të drejtave të përdorimit për frekuencat në brezin 800 MHz (790-862MHz)

Të lutem prit