Komentet e Vodafone Albania Per Dokumentin e Këshillimit Publik mbi Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse

Të lutem prit