A mund të marr një listë të SMS dhe thirrjeve hyrëse të numrin tim?

Të lutem prit