Telefonata & SMS

Si të kryej një Video Call?

Fillimisht sigurohuni që ju dhe bashkëbiseduesi të keni aparate që suportojne shërbimin 3G dhe të keni kamera ballore.  

Si ti bllokoj thirrjet nga numrat privat?

Bllokimin e thirrjeve  nga një numër i caktuar ose i fshehur mund ta realizoni vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.

Si mund të përdor teknologjinë HD të Zërit?

Për të përdorur teknologjinë HD të Zërit:

  • Të dy bashkëbiseduesit duhet të jenë duke përdorur rrjetin Vodafone 3G dhe;
  • Të dy aparatet celularë të bashkëbiseduesve të suportojnë teknologjinë HD të Zërit 

Zëri HD përdoret edhe në telefonatat drejt Vodafone Itali.

Çfarë është Call Me Back?

Shërbimi Vodafone Call Me Back të jep mundësi që në mungesë të kreditit të mjaftueshëm për të kryer një telefonatë, të dërgosh një kërkesë kundrejt numrit që dëshiron të telefonojë duke:

1.Hyrë në menunë #123# dhe nëpërmjet opsionit CallMeBack, të njoftosh falas numrin Vodafone që dëshironi të telefonojë. Ky i fundit do të njoftohet me një SMS për kërkesën

ose

2.Dërguar SMS falas në  numrin 144 me tekst “ Te lutem me telefono_(hapësirë)_(numrin e personit që dëshironi t’ju telefonojë)” p.sh.: Te lutem me telefono 06XXXXXXXX

Mund të dërgosh deri në 8 kërkesa në muaj (maksimumi 4 në ditë).

 

A mund t’i bllokoj thirrjet hyrëse vetëm nga një numër i caktuar?

Bllokimin e thirrjeve apo SMS-ve nga një numër i caktuar mund ta realizosh vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.

Pse nuk marr dot telefonata?

Mund të ketë disa arsye:
• Mund të kesh transferuar të gjitha thirrjet hyrëse në sekretari ose drejt një numri tjetër
• Mund të kesh bllokuar gabimisht thirrjet hyrëse nga aparati  
• Numri mund të jetë i  ri . Në këtë rast,  duhet të kryhesh fillimisht një thirrje me pagesë në mënyrë që të marrësh telefonata hyrëse 

Pse nuk kryej dot telefonata edhe pse kam kredit të mjaftueshëm?

Kjo mund të shkaktohet nga përdorimi i shërbimit të internetit, i cili rezervon një pjesë të kreditit. Provo të mbyllësh fillimisht të gjitha sesionet e hapura të internetit.

Arsye të tjera për moskryerjen e telefonatave:
• Numri mund të jetë i paregjistruar
• Mund të kesh aktivizuar gabimisht nga aparati bllokimi i veprimeve dalëse
• Mund të kesh aktivizuar fixed dialling

Pse nuk mund të kryej telefonatë pranë zonave kufitare?

Mund të kesh hyrë në valët e operatorit të huaj, pra ke kaluar në Roaming dhe :

• Gjendja e mbetur e kreditit tuaj mund të mos jetë e mjaftueshme për kryerjen/marrjen e telefonatave në Roaming
• Mund të mos kesh përzgjedhur operatorin e duhur nga aparati 

Si mund të aktivizoj shërbimin e thirrjeve të humbura?

Për të aktivizuar shërbimin e thirrjeve të humbura dërgoni një SMS pa pagesë, me tekst 1 në 138.
Këtë shërbim nuk mund ta përdorni nëse keni të aktivizuar njëkohësisht transferimin e thirrjeve.
Për të ç’aktivizuar transferimin e thirrjeve formoni ##002#OK.

Si mund të dërgoj një mesazh zanor?

Shtypni *069XXXXXXX – shtypni OK – regjistroni mesazhin tuaj zanor.

1 mesazh zanor kushton 20 Lekë (me TVSH).

Sa karaktere përmban një SMS?

Një SMS përmban 160 karaktere. Nëqoftëse tejkaloni 160 karakteret, do të tarifoheni për dy ose më shumë SMS.   

Sa SMS mund të mbajë memoria e kartës sime Vodafone?

Memoria e kartës suaj Vodafone mund të mbajë deri në 35 SMS.  

Pse nuk mund të dërgoj SMS?

Për të dërguar SMS:

1) Numri i qëndrës së mesazheve duhet të jetë +355692000200 
2) Formati i mesazhit duhet të jetë text
3) Duhet të kesh kredit të mjaftueshëm për të dërguar SMS
4) Sigurohu të mosh jenë bllokuar gabimisht SMS dalëse nga aparati
5) Nëse ke një numër të sapo aktivizuar, duhet të kryesh telefonatën e parë me pagesë fillimisht 

 

Pse nuk më vijnë SMS?

Mund të mos kesh hapësirë të mjaftueshme në memorien e telefonit ose kartës SIM.
Mund të kesh bllokuar të gjitha veprimet hyrëse nga aparati.

Pse nuk më vijnë SMS vetëm nga një numër i caktuar?

  • Mund ta kesh përfshirë këtë numër në opsionin Black List të aparatit
  • Personi tjetër mund të ketë probleme me dërgimin e SMS-ve.
  •  

A mund t’i bllokoj SMS vetëm nga një numër i caktuar?

Bllokimin e thirrjeve apo SMS-ve nga një numër i caktuar mund ta realizosh vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.  

Nëse e kam telefonin të fikur për sa kohë ruhet SMS që më është dërguar ?

SMS-ja e dërguar mund të ruhet deri në 72 orë. Nëse nuk e ndez  telefonin brenda këtij afati, SMS do të fshihet.  

A mund të marr një listë me SMS që kam dërguar nga numri im dhe tekstet e tyre?

Mund të bësh kërkesë për listë analitike,  e cila përmban informacion mbi veprimet dalëse të numrit , si p.sh datën kur është dërguar SMS, numrin drejt të cilit është nisur dhe tarifimin.
Teksti i SMS nuk pasqyrohet në listë.  

A mund të marr një listë të SMS dhe thirrjeve hyrëse të numrin tim?

Vodafone nuk ofron listë analitike për veprimet hyrëse.  

Telefonata

Si të kryej një Video Call?

Fillimisht sigurohuni që ju dhe bashkëbiseduesi të keni aparate që suportojne shërbimin 3G dhe të keni kamera ballore.  

Si ti bllokoj thirrjet nga numrat privat?

Bllokimin e thirrjeve  nga një numër i caktuar ose i fshehur mund ta realizoni vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.

Si mund të përdor teknologjinë HD të Zërit?

Për të përdorur teknologjinë HD të Zërit:

  • Të dy bashkëbiseduesit duhet të jenë duke përdorur rrjetin Vodafone 3G dhe;
  • Të dy aparatet celularë të bashkëbiseduesve të suportojnë teknologjinë HD të Zërit 

Zëri HD përdoret edhe në telefonatat drejt Vodafone Itali.

Çfarë është Call Me Back?

Shërbimi Vodafone Call Me Back të jep mundësi që në mungesë të kreditit të mjaftueshëm për të kryer një telefonatë, të dërgosh një kërkesë kundrejt numrit që dëshiron të telefonojë duke:

1.Hyrë në menunë #123# dhe nëpërmjet opsionit CallMeBack, të njoftosh falas numrin Vodafone që dëshironi të telefonojë. Ky i fundit do të njoftohet me një SMS për kërkesën

ose

2.Dërguar SMS falas në  numrin 144 me tekst “ Te lutem me telefono_(hapësirë)_(numrin e personit që dëshironi t’ju telefonojë)” p.sh.: Te lutem me telefono 06XXXXXXXX

Mund të dërgosh deri në 8 kërkesa në muaj (maksimumi 4 në ditë).

 

A mund t’i bllokoj thirrjet hyrëse vetëm nga një numër i caktuar?

Bllokimin e thirrjeve apo SMS-ve nga një numër i caktuar mund ta realizosh vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.

Pse nuk marr dot telefonata?

Mund të ketë disa arsye:
• Mund të kesh transferuar të gjitha thirrjet hyrëse në sekretari ose drejt një numri tjetër
• Mund të kesh bllokuar gabimisht thirrjet hyrëse nga aparati  
• Numri mund të jetë i  ri . Në këtë rast,  duhet të kryhesh fillimisht një thirrje me pagesë në mënyrë që të marrësh telefonata hyrëse 

Pse nuk kryej dot telefonata edhe pse kam kredit të mjaftueshëm?

Kjo mund të shkaktohet nga përdorimi i shërbimit të internetit, i cili rezervon një pjesë të kreditit. Provo të mbyllësh fillimisht të gjitha sesionet e hapura të internetit.

Arsye të tjera për moskryerjen e telefonatave:
• Numri mund të jetë i paregjistruar
• Mund të kesh aktivizuar gabimisht nga aparati bllokimi i veprimeve dalëse
• Mund të kesh aktivizuar fixed dialling

Pse nuk mund të kryej telefonatë pranë zonave kufitare?

Mund të kesh hyrë në valët e operatorit të huaj, pra ke kaluar në Roaming dhe :

• Gjendja e mbetur e kreditit tuaj mund të mos jetë e mjaftueshme për kryerjen/marrjen e telefonatave në Roaming
• Mund të mos kesh përzgjedhur operatorin e duhur nga aparati 

Si mund të aktivizoj shërbimin e thirrjeve të humbura?

Për të aktivizuar shërbimin e thirrjeve të humbura dërgoni një SMS pa pagesë, me tekst 1 në 138.
Këtë shërbim nuk mund ta përdorni nëse keni të aktivizuar njëkohësisht transferimin e thirrjeve.
Për të ç’aktivizuar transferimin e thirrjeve formoni ##002#OK.

SMS

Si mund të dërgoj një mesazh zanor?

Shtypni *069XXXXXXX – shtypni OK – regjistroni mesazhin tuaj zanor.

1 mesazh zanor kushton 20 Lekë (me TVSH).

Sa karaktere përmban një SMS?

Një SMS përmban 160 karaktere. Nëqoftëse tejkaloni 160 karakteret, do të tarifoheni për dy ose më shumë SMS.   

Sa SMS mund të mbajë memoria e kartës sime Vodafone?

Memoria e kartës suaj Vodafone mund të mbajë deri në 35 SMS.  

Pse nuk mund të dërgoj SMS?

Për të dërguar SMS:

1) Numri i qëndrës së mesazheve duhet të jetë +355692000200 
2) Formati i mesazhit duhet të jetë text
3) Duhet të kesh kredit të mjaftueshëm për të dërguar SMS
4) Sigurohu të mosh jenë bllokuar gabimisht SMS dalëse nga aparati
5) Nëse ke një numër të sapo aktivizuar, duhet të kryesh telefonatën e parë me pagesë fillimisht 

 

Pse nuk më vijnë SMS?

Mund të mos kesh hapësirë të mjaftueshme në memorien e telefonit ose kartës SIM.
Mund të kesh bllokuar të gjitha veprimet hyrëse nga aparati.

Pse nuk më vijnë SMS vetëm nga një numër i caktuar?

  • Mund ta kesh përfshirë këtë numër në opsionin Black List të aparatit
  • Personi tjetër mund të ketë probleme me dërgimin e SMS-ve.
  •  

A mund t’i bllokoj SMS vetëm nga një numër i caktuar?

Bllokimin e thirrjeve apo SMS-ve nga një numër i caktuar mund ta realizosh vetëm nëse aparati ofron opsionin Blacklist ose duke shkarkuar nga interneti aplikacione që ofrojnë këtë shërbim.  

Nëse e kam telefonin të fikur për sa kohë ruhet SMS që më është dërguar ?

SMS-ja e dërguar mund të ruhet deri në 72 orë. Nëse nuk e ndez  telefonin brenda këtij afati, SMS do të fshihet.  

A mund të marr një listë me SMS që kam dërguar nga numri im dhe tekstet e tyre?

Mund të bësh kërkesë për listë analitike,  e cila përmban informacion mbi veprimet dalëse të numrit , si p.sh datën kur është dërguar SMS, numrin drejt të cilit është nisur dhe tarifimin.
Teksti i SMS nuk pasqyrohet në listë.  

A mund të marr një listë të SMS dhe thirrjeve hyrëse të numrin tim?

Vodafone nuk ofron listë analitike për veprimet hyrëse.  
Të lutem prit