Si të veproj nëse dua ta çaktivizoj 4G?

Të lutem prit