Si të mbaj nën kontroll konsumin e paketës, në mënyrë që të mos e tejkaloj?

Të lutem prit