Sa paketa ditore mund të aktivizoj brenda 24 orëve?

Të lutem prit