Në rast se kam përfituar bonus nga rimbushja elektronike dhe kam aktive edhe paketën 30 ditore, cila paketë më konsumohet e para?
 

Të lutem prit