Më konsumohen shumë shpejt MB e paketës, çfarë mund të bëj?

Të lutem prit