Përse nuk më erdhi SMS për përfundimin e ofertës?
 

Të lutem prit