A mund të përdor një modem Vodafone me një kartë SIM të një operatori tjetër?

Të lutem prit