Detaje te planit tarifor Business RED Prime

Detaje të planit tarifor Business RED Prime

Internet

Pas konsumimit të 50GB me shpejtësi maksimale, ju do të keni Internet Pa Limit, por me shpejtësi të reduktuar deri në 256 kbps.
 
 Për të vazhduar lundrimin me shpejtesi maksimale, ju mund të blini paketat shtesë mujore të internetit :

Paketa

Çmimi

Aktivizimi

a ) 1 GB

300  Lekë

SMS drejt 141 me tekst M1

b) 2 GB

500  Lekë

SMS drejt 141 me tekst M2

c) 5 GB

800  Lekë

SMS drejt 141 me tekst M3

Ose mund të aktivizoni shërbimin REDGiga ku do të tarifoheni 100 Lekë për çdo 1 GB që përdorni deri në fund të muajit.

 

Minuta Ndërkombëtare

Minutat dhe SMS Ndërkombëtare drejt 41 destinacioneve ndërkombëtare:
 
 Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut .

 

 

Paketa shtesë me Minuta Ndërkombëtare të vlefshme për 30 ditë

1. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet një kërkese zyrtare

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

60 Minuta

1,300 Lekë/muaj

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

120 Minuta

2,300 Lekë/muaj

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

200 Minuta

3,700 Lekë/muaj

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

300 Minuta

5,500 Lekë/muaj

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

400 Minuta

7,500 Lekë/muaj

Detaje:

  • Ju mund të zgjidhni vetëm një paketë Minutash Ndërkombëtare Opsionale në muaj.
  • Minutat Ndërkombëtare Opsionale nuk mund të transferohen në muajin pasardhës.
  • Minutat ndërkombëtare opsionale janë të vlefshme drejt 41 destinacioneve ndërkombëtare :

Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut .

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

20 Minuta

500 Lekë/muaj

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale)

30 Minuta

750 Lekë/muaj

2. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose SMS

 

Detaje:

  • Këto paketa mund të aktivizohen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose duke dërguar një SMS me tekst N1 tek 141 per paketën me 20 minuta ndërkombëtare dhe një SMS me tekst N2 për paketën me 30 minuta ndërkombëtare .
  • Paketat janë të vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit. Nëse dëshironi, pas përfundimit të paketës me 20 minuta, ju mund të blini edhe një paketë tjetër me 30 minuta ose anasjelltas.
  • Struktura e tarifimit është 30+1 sekonda.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë kanë prioritet ndaj minutave që përmban plani tarifor i klientit.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë nuk janë të vlefshme për tu përdorur në Roaming.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt 41 shteteve :

Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut.

Tarifa Telefonata Ndërkombëtare

Rrjete fqinje Vodafone

1.00 Lekë/sekondë

60.00 Lekë/minutë

Rrjete Vodafone në Europe & Shtetet fqinjë

2.00 Lekë/sekondë

120.00 Lekë/minutë

Rrjetet e tjera Vodafone & Europianë

2.00 Lekë/sekondë

120.00 Lekë/minutë

Shtetet e tjera

3.00 Lekë/sekondë

180.00 Lekë/minutë

Rrjeti satelitor "Thuraya"

6.00 Lekë/sekondë

360.00 Lekë/minutë

lista e plotë e shteteve-Detaji 1 Kushte dhe Afate

Shënim: Telefonata tarifohet në bazë të prefiksit të operatorit pavarësisht nëse numri i thirrur është i bartur ose jo.

Tarifa SMS

SMS Ndërkombëtare

18.00 Lekë për SMS

Oferta RED Roaming ***

(e vlefshme në 41 shtete, 48 rrjete në Europë + USA & Kanada, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes hyrëse / dalëse

200 Lekë në ditë + plani juaj tarifor 

(e vlefshme në 62 shtete, 65 rrjete përtej Europës, detaji 2)

Tarifa ditore e lidhjes hyrëse / dalëse

1000 Lekë në ditë + plani juaj tarifor

Më shumë informacion mbi ofertën RED Roaming

Tarifa roaming për klientët që nuk kanë zgjedhur ofertën "RED Roaming"

Telefonata dalëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

2.60 Lekë/sekondë

156 Lekë/minutë

Rrjetet Europiane

5.00 Lekë/sekondë

300 Lekë/minutë

Rrjete te tjera

6.00 Lekë/sekondë

360 Lekë/minutë

Telefonata hyrëse (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

2.20 Lekë/sekondë

132 Lekë/minutë

Rrjetet Europiane

2.60 Lekë/sekondë

156 Lekë/minutë

Rrjete te tjera

3.20 Lekë/sekondë

192 Lekë/minutë

SMS në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)

Marrja e SMS

Pa pagesë

 

Dërgimi i SMS

 

 

Rrjetet Vodafone

36 Lekë/SMS

 

Rrjetet Europiane

48 Lekë/SMS

 

Rrjete te tjera

60 Lekë/SMS

 

MMS në Roaming

 

 

Marrja e MMS

Pa pagesë

 

Dërgimi i MMS

60 Lekë/MMS

 

Interneti në Roaming (lista e plotë në fund të listës së çmimeve, detaji 3)

Rrjetet Vodafone

0.117 Lekë/KiloByte

120 Lekë/MegaByte

Rrjetet Europiane

0.703 Lekë/KiloByte

720 Lekë/MegaByte

Rrjete te tjera

0.938 Lekë/KiloByte

960 Lekë/MegaByte

 

Të lutem prit