Si fillim duhet të aktivizoni Hotspot-in nga Iphone juaj duke përzgjedhur opsionin On.
Klikoni në shenjën e lidhjeve wireless të laptop-it, tablet-it tuaj dhe përzgjidhni emrin e Iphone-it tuaj. Më pas provoni të hyni në Internet.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo