Paketa Standarde Vodafone Club

Duke filluar nga data 1 Qershor 2018, paketat standarde Club Basic, Club Superior, Club GigaDepo, Club Extra dhe Club Elite do të ndryshojnë vlefshmërinë e tyre nga 28 ditë30 ditë.