• Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH dhe janë të vlefshme për klientët me parapagesë Vodafone Club.
  • Tarifimi i MB do te behet ne blloqe prej 10 KB.
  • Ju mund të blini një paketë tjetër me MB pasi të keni konsumuar paketën e mëparshme.
  • Vlefshmëria e paketës ditore prej 100 MB është 24 orë nga momenti i aktivizimit; paketa javore prej 1 GB është e vlefshme për 7 ditë nga momenti i aktivizimit; ndërsa paketa 28 ditore prej 1 GB dhe 2 GB është e vlefshme për 28 ditë nga momenti i aktivizimit.
  • Paketa është e vlefshme deri më 1 Korrik 2018.