Me parapagesë

Me parapagesë

Këtu gjen informacion për mënyrat e rimbushjes të numrit tënd me parapagesë dhe për listën analitike.

Me kontratë

Me kontratë

Këtu gjen informacion për faturën online , fizike si edhe mënyrat e pagesës së faturës të numrit tënd me kontratë.