• Detaje mbi riblerjen e paketave 4 javore standarde
    • Ju mund të ribleni një paketë të re 4 javore, por paketa 4 javore aktuale me njësitë e mbetura do të anullohet.

    • Me anullimin e paketës 4 javore ju nuk do të mund të përdorni njësite e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.

    • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re 4 javore.

    • Mund të blini deri në 3 paketa 4 javore në muaj duke telefonuar në numrin 131.

    • Ju mund të blini një paketë të re javore edhe nëse nuk ka kaluar afati i skadencës, por keni përfunduar të gjithë elementet e paketës mujore.