• Detaje mbi riblerjen e paketave standarte 30 ditore
    • Ju mund të ribleni një paketë të re 30 ditore, por paketa aktuale 30 ditore me njësitë e mbetura do të anullohet.

    • Me anullimin e paketës 30 ditore, ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.

    • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re 30 ditore.

    • Mund të blini deri në 3 paketa në muaj duke telefonuar në numrin 131.

    • Ju mund të blini një paketë të re javore edhe nëse nuk ka kaluar afati i skadencës, por keni përfunduar të gjithë elementet e paketës 30 ditore.