Hiqni kapakun e USB-së, tërhiqni jashtë mbajtësen dhe vendosni kartën SIM Vodafone
Vendoseni sërisht në vend mbajtësen bashkë me kartën SIM
Vendosni USB-në në një prej portave USB në laptopin/PC-në tuaj.
Instalimi i pajisjes do të fillojë automatikisht sapo laptop-i/PC-ja juaj ta njohë USB-në

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo