Mund të blej një paketë javore ose 30 ditore nëse kam një paketë ditore aktive?

Të lutem prit