Si të veproj nëse nuk i bëj dot Save ose Install SMS që më vjen për konfigurimin automatik?

Të lutem prit