A mund ta përdor USB-në Vodafone edhe në roaming?

Të lutem prit