Përse nuk mund të navigoj në Internet edhe pasi e kam aktivizuar shërbimin?

Të lutem prit