Nëse ndryshoj numrin e celularit a mund të vazhdoj ta përdor shërbimin e Internetit?

Të lutem prit