Nuk prisni thirrje dhe telefonuesve i dilni sikur jeni i zënë?

Të lutem prit