Mbulimi i Rrjetit

Informacioni i hartës së mbulimit me rrjet  Vodafone, rifreskuar në datën 16/11/2018 ka karakter ilustrues dhe nuk tregon informacion në kohë reale të cilësisë së sinjalit. Cilësia e shërbimit dhe mbulimi mund të ndryshojë në varësi të pajisjes teknologjike që ju përdorni, llojit të ndërtesës dhe vendndodhjes suaj specifike.

Keni probleme me telefonatat apo me shërbimin e internetit?

Të lutem prit