Të tjera / Persona që nuk kujdesen dot për veten

Të tjera / Persona që nuk kujdesen dot për veten

  • Vodafone të jep  mundësi që nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor të  regjistrohesh në dyqanin Vodafone dhe të përfitosh trajtim të dedikuar..
  • Të aktivizoj ofertë Vodafone
  • Të nënshkruaj një  marrëveshje me Vodafone për numër me postpagesë (kontrate)
  • Të shikoj dhe paguaj faturën Vodafone
  • Të  kontaktoj shërbimin e Vodafone dhe të kërkoj ndihmë
Të lutem prit