Të tjera / Persona që nuk kujdesen dot për veten

Të tjera / Persona që nuk kujdesen dot për veten

 
 Vodafone të jep mundësi që nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor të  regjistrohesh në dyqanin Vodafone dhe të përfitosh trajtim të dedikuar
  • Të aktivizoj ofertën Vodafone
  • Të nënshkruaj një  marrëveshje me Vodafone për numër me postpagesë (kontratë)
  • Të shikoj dhe paguaj faturën Vodafone
  • Të  kontaktoj shërbimin e Vodafone dhe të kërkoj ndihmë
Të lutem prit