Shikim

Shikim


Në FORMULARIN PËR PAJTIMTARË ME AFTËSI NDRYSHE ke mundësi që të përzgjedhësh pa asnjë kosto shtesë

  • Kontratën për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike  në formatin Braille ose Large Print 
  • Faturën përmbledhëse në lidhje me shërbimet e kontraktuara për planet tarifore me paspagim (me kontrate) sipas  formatit Braille ose Large Print.
  • Të telefonosh  shërbimin Vodafone dhe të  marrësh zgjidhje më të shpejtë nga agjentët e dedikuar .
Të lutem prit