Shikim

Shikim


A. NË FORMULARIN PËR PAJTIMTARË ME AFTËSI TË KUFIZUARA ke mundësi që të përzgjedhësh pa asnjë kosto shtesë

  • Kontratën për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në formatin Braille ose Large Print 
  • Faturën përmbledhëse në lidhje me shërbimet e kontraktuara për planet tarifore me paspagim (me kontratë) sipas formatit Braille ose Large Print.
  • Të telefonosh shërbimin Vodafone dhe të  marrësh zgjidhje më të shpejtë nga agjentët e dedikuar në numrin 140.
B. Ne linkët e mëposhtëm ju mund të aksesoni në version Audio Kushtet dhe Termat e përgjithshëm të Kontratës së Pajtimtarit për shërbimet Fikse dhe Mobile me parapagesë dhe postpagesë:

   KONTRATA PER MOBILE

   KONTRATA PER FIKS 


 
Please wait