IP VPN

IP VPN

VPN është një rrjet privat i krijuar brenda infrastruktures së një rrjeti publik. Me anë të VPN bizneset dhe pu nonjësit mund të aksesojnë në mënyrë të sigurtë rrjetin e organizatës së tyre. Duke konfiguruar një VPN, në rrjet mund të ndahen të dhëna njëlloj si të ishin të lidhur me kabell në një LAN point-to-point.
Siguria në VPN realizohet me anë të teknikës së tunelimit, ku paketat enkriptohen, payload i enkriptuar enkapsulohet brenda paketës.
Përfitimi i VPN është që lejon një organizatë për të pasur lidhje të sigurtë midis zyrave ose përdoruesve të ndara gjeografikisht, duke përdorur lidhjet ekzistuese (ADSL, ISDN, kabell). Protokollet që e suportojnë këtë shërbim janë PPTP, IPsec, L2F, L2TP.
Vodafone në infrastrukturen backbone IP i ka dhënë prioritet protokollit IPsec në mënyrë që IP VPN të konvergjoj në një shërbim me prioritet të lartë.

 
Të lutem prit