Detaje të paketës Business Next

Detaje

 • Te gjitha çmimet e lartpermendura e përfshijne vleren e T.V.SH.
 • Benefitet e perfshira ne pagesen fikse mujore te planeve Business Next nuk jane te vlefshme ne roaming.
 • Minimumi i kohës fillestare të bisedës është 30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonates, aplikohet tarifimi për cdo sekondë. Ndërsa interneti tarifohet për çdo 10 KiloByte.
 • Minutat nderkombetare qe ofron plani tarifor dhe minutat nderkombetare opsionale jane te vlefshme drejt 30 destinacioneve nderkombetare: Greqi,Itali,France,SHBA, Kanada, UK, Gjermani, Turqi, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë,
  Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Slloveni, Kine, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Republika Ceke, Kroaci, Irlande, Luksemburg, Danimarke dhe Hungari.
 • Pagesa fikse mujore do te aplikohet ne fund te muajit. Pagesa fikse mujore per muajin e pare te aktivizimit do te llogaritet ne menyre proporcionale me ditet e mbetura te muajit. Ne rastin kur kerkohet c'aktivizimi i Numrit Celular, pagesa fikse mujore do te llogaritet ne menyre proporcionale me ditet e kalura te muajit.
 • Perfitimet e planit tarifor do te jene te plota pavaresisht dates se aktivizimit ose c'aktivizimit.
 • Plani tarifor Business Next L pervec benefiteve te paketes, perfshin edhe nje pakete shtese te vlefshme ne roaming zona Europe. Paketa roaming perfshin 10 minuta dalese kombetare, 10 minuta hyrese, 10 SMS dhe 1GB internet te vlefshme per te gjithe muajin kalendarik.
 • Ne faturen mujore do te shfaqet vlera e pageses fikse mujore te planit tuaj Business Next.
 • Benefitet e planeve Business Next nuk mund te transferohen ne muajin pasardhes.
 • Benefitet e planeve rigjenerohen te plota cdo date 1 te muajit pa pasur nevoje qe klienti te kryej ndonje veprim.
 • Ne rast te konsumit brenda muajit kalendarik te minutave, SMS apo internetit te planit tarifor, klienti duhet te
  bej nje rimbushje dhe/ose te aktivizoje nje pakete shtese per te vijuar komunikimin.
 • Ju mund te rimbushni numrin tuaj Business Next ne cdo kohe ne nje nga dyqanet Vodafone, Online ne www.vodoafone.al ose ne aplikazionin My Vodafone app dhe te aktivizoni nje nga paketat Vodafone me papara pagese.
 • Benefitet e paketave me parapagese kane perparesi konsumi ne lidhje me benefitet e planeve tarifore Business Next.
 • Ne rastin e terminimit te parakohshem te kontrates do te aplikohet penalitet me vleren 5,000 leke i llogaritur ne menyre proporcionale me muajt e mbetur te kontrates.
 • Për të marrë informacionin mbi konsumin e benefteve drego nje SMS me tekst bosh në numrin 131 ose nepermjet aplikacionit My Vodafone.
 • Kujdesi per kilentin per te gjithe klientet Next ofrohet pa pagese ne numrin 140 (jashte Shqiperise +35569140).
 • Na kontaktoni edhe ne live chat dhe ne adresen elektronike: nakontaktoni@vodafone.com
 
Të lutem prit