Detajet e paketës

• Business Pass përmban 10GB internet për 100 Lekë me TVSH në muaj, për tu përdorur brenda Shqiperisë në Gmail, Yahoo Mail, Outlook, Google Maps, Waze, Google Drive, WhatsApp Messenger app Text, WhatsApp Voip, Facebook Messenger app Text, Facebook Messenger Voip, Viber app Text.
• Paketa rinovohet automatikisht çdo muaj.
• Përdorimi i Giga-ve të Business Pass vlen vetëm kur lundroni në brendësi të aplikacioneve të përfshira në paketë.
• Giga-t e Business Pass kanë prioritet në përdorimin e aplikacioneve të sipërpërmëndura, krahasuar me GB e planit tarifor apo paketat e tjera që mund të jenë aktive.
• Nëse klienti klikon në një link që del jashtë aplikacioneve të përmendura, MB do të konsumohen nga GB e planit tarifor apo paketat e tjera që klientët mund të kenë aktive.
• Balanca e paketes mund te verifikohet nepërmjet My Vodafone dhe me SMS tekst A te 145, ose SMS bosh te 131.
• Paketa Business Pass nuk është e vlefshme në Roaming.
• Paketa Business Pass mund të aktivizohet nëpermjet My Vodafone (menu-> Paketa Preferenciale), nëpërmjet SMS me tekst BP te 149, duke kontaktuar perfaqësuesit e dedikuar të shitjes për biznesin apo duke vizituar një nga dyqanet Vodafone
• Paketa mund të çaktivizohet duke telefonuar te 140/149, duke kontaktuar perfaqësuesit e dedikuar të shitjes për biznesin apo duke vizituar një nga dyqanet Vodafone.
Please wait