Tiranë, 5 Maj 2015

Vodafone M-Pesa – shërbimi i parasë elektronike që ka transformuar jetët e miliona njerëzve në mbarë botën, prezantohet në Shqipëri

  • Institucioni i Parasë Elektronike Vodafone M-Pesa Sh.p.k është shoqëria e parë në treg që prezanton shërbimin e parasë elektronike dhe vendos standardet e këtij shërbimi, duke përdorur teknologjinë celulare për t’i mundësuar akses në shërbimet financiare segmenteve të mëdha të popullsisë pa ose me akses të kufizuar në sistemin bankar në Shqipëri
  • Modeli i biznesit mbi të cilin mbështetet Vodafone M-Pesa Sh.p.k është i përshtatshëm për vendet ku mbizotëron kultura e parasë në dorë (cash), siç është Shqipëria
  • Zgjidhja që ofron kjo shoqëri pritet të ketë impakt pozitiv në përmirësimin e mjedisit financiar, duke rritur transparencën financiare në sistemin e brendshëm të qarkullimit të parasë

Vodafone M-PESA zgjidhja e pagesave përmes celularit që ka transformuar jetët e miliona njerëzve në shumë vende – prezantohet sot në tregun Shqiptar nga Vodafone Albania. Vodafone M-PESA u prezantua sot gjatë konference për shtyp, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të nivelit të lartë të Qeverisë Shqiptare, përfaqësues të biznesit dhe medias, Ministren e Inovacionit Znj. Milena Harito, Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Z.Genti Sejko, Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Z. Nicholas Cannon etj.

Me një investim paraprak prej më shumë se 3 milion Euro në Shqipëri, Vodafone M-PESA, një nga zgjidhjet më të suksesshme të pagesave celulare në botë, e rendit Shqipërinë mes vendeve që e kanë hedhur në treg Shërbimin M-PESA me sukses, duke iu bashkuar 17 milion klientëve në 4 kontinente të cilët përfitojnë nga Shërbimet M-PESA

Vodafone M-Pesa mbështetet mbi një sistem për pagesa dhe ruajtje të vlerave monetare i aksesueshëm përmes telefonave, që targeton kryesisht pjesën e popullsisë pa ose me akses të kufizuar në sistemin bankar. Një element thelbësor i Shërbimit M-Pesa është se klientët nuk kanë nevojë të kenë një llogari bankare apo marrëdhënie direkte me bankën për të përdorur shërbimin e pagesave apo transfertave të parave. Rregjistrimi i klientit në 145 dyqanet dhe pikat e shitjes është pa pagesë.

Të gjitha transaksionet autorizohen dhe regjistrohen në kohë reale përmes SMS, dhe nuk e kalojnë vlerën maksimale të përcaktuar në legjislacionin në fuqi për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe janë në përputhje me kërkesat e procedurës “Njih Klientin Tënd”-Know Your Customer (KYC).

Llogaria M-Pesa është një llogari e sigurtë, e mbrojtur me kod PIN dhe me asistencë 24 orë, 7 ditë të javës, duke garantuar për klientin shpejtësi dhe prakticitet për kryerjen e pagesave në distancë dhe tërheqje ne cdo kohë të parave.

Në deklaratën e tij, Drejtori Ekzekutiv i Vodafone Albania Sh.A shoqëria themeluese e Vodafone M-Pesa Sh.P.K, Z. Dietlof Mare tha:

“Si kompani lider në tregun e komunikimeve elektronike, jam shumë i lumtur që po prezantojmë sot në tregun shqiptar nje tjetër shërbim të parë të ketij lloji në vend, Vodafone M-Pesa. Vodafone M-Pesa është nje portofol elektronik i sigurtë që i mundëson klientëve te depozitojnë para dhe të kryejnë pagesa nëpërmjet çdo lloj aparati celular në çdo kohë, nga çdo vend i Shqipërise dhe me çmime tepër të perballueshme. Duke filluar nga sot, falë Shërbimit M-Pesa, të gjithë njerëzit që jetojnë në Shqipëri dhe vecanërisht në zonat rurale dhe urbane, me ose pa akses në sistemin bankar, do të kenë mundësinë të aksesojnë shërbime financiare vetëm duke perdorur telefonin celular. Synimi ynë strategjik është të kapitalizojmë penetrimin e lartë të telefonisë celulare në vend duke theksuar edhe me shumë rolin e teknologjise në zhvillimin ekonomik dhe financiar te vendit”

Përfitimet për klientët:

  • Siguria: Llogoria juaj M-Pesa eshte nje portofol eletronik, i sigurt dhe i mbrojtur me kod PIN
  • Prakticitet: mundësi për të kryer pagesa në distancë, procese të thjeshtëzuara për tërheqjen dhe dërgimin e parave drejt zonave rurale (duke shmangur rrugën drejt zonave urbane dhe varësinë nga palët e treta, më pak varësi nga oraret e punës së bankave apo zyrave të postës).
  • Shpejtësi: akses i menjëhershëm në fondin e parave gjatë transferimit dhe pagesës përmes celularit, akses i menjëhershëm te fondi i parave te Agjentët.
  • Aksesibilitet : nuk është e nevojshme që klienti i M-Pesa të ketë kompjuter apo një aparat të sofistikuar celular për të përdorur Shërbimin M-Pesa.Mjafton të dispononi një aparat celular pa qenë domosdoshmërisht një smartphone.
  • Kosto: zgjidhje më e lirë krahasuar me metodat ekzistuese të transferimit të parave

Për më shumë informacion:
www.vodafone.al/media/contact

Rreth Vodafone Albania Sh.a
Vodafone Albania Sh.A është pjesë e Vodafone Group Plc, një kompani globale lider që operon në më shumë se 40 shtete. Vodafone Albania filloi ofrimin e shërbimeve në tregun Shqiptar në vitin 2001, duke u bërë një nga kompanitë me shtrirjen më të shpejtë të rrjetit në mbarë botën. Vodafone Albania ishte operatori i parë që prezantoi teknologjinë 3G në Shqipëri në Janar të vitit 2011. Aktualisht, Vodafone mbulon 99% të popullsisë me rrjetin e saj 3G dhe së shpejti do të hedhë në treg teknologjinë 4G për të gjithë klientët Vodafone.

Rreth Vodafone M-Pesa Sh.p.k
Institucioni i Parasë Elektronike Vodafone M-Pesa Sh.p.k është shoqëria e themeluar nga Vodafone Albania Sh.A e cila zotëron 100% të kuotave të shoqërisë. Vodafone M-Pesa Sh.p.k është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit më datë 27 Mars 2013, me NUIS L31527001N. Shoqëria është licencuar nga Banka e Shqipërisë si Institucion i Parasë Elektronike me Licensë Nr.31 datë 25.03.2015. Shërbimet e Vodafone M-Pesa u prezantuan zyrtarisht për tregun shqiptar më datë 5 Maj 2015.